965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Tercera fase del Pla Resistir / Tercera fase del Pla Resistir

[VAL] La Junta de Govern ha aprovat les bases per a la tercera fase del Pla Resistir.
L’import que es destinarà a la tercera fase és de 18.213,99 euros de romanent de les dues anteriors, ja que Callosa comptava amb 190.416.00 euros .
Del 5 al 14 de juny, tots dos inclusivament, es podran presentar les sol·licituds.
 
 
[CAS] La Junta de Gobierno ha aprobado las bases para la tercera fase del Pla Resistir.
El importe que se destinará a la tercera fase es de 18.213,99 euros de remanente de las dos anteriores, puesto que Callosa contaba con 190.416.00 euros .
Del 5 al 14 de junio, los dos inclusivamente, se podrán presentar las solicitudes.

Segona remesa de les ‘Ajudes Parèntesis’ / Segunda remesa de las ‘Ayudas Paréntesis’

[VAL] El Ajuntament ha aprovat la segona remesa de les ‘Ajudes Parèntesis’, elevant a més de 170.000 euros l’import concedit dins d’aquesta línia a autònoms i empreses de fins a 10 treballadors de diversos sectors afectats per la pandèmia.
Concretament, en aquesta segona remesa s’han resolt favorablement les sol·licituds per import de 101,810,37 euros.
En breu es realitzarà la tramitació de les sol·licituds per a donar viabilitat a la tercera remesa .
 
[CAS] El Ayuntamiento ha aprobado la segunda remesa de las ‘Ayudas Paréntesis’, elevando además de 170.000 euros el importe concedido dentro de esta línea a autónomos y empresas de hasta 10 trabajadores de varios sectores afectados por la pandemia.
Concretamente, en esta segunda remesa se han resuelto favorablemente las solicitudes por importe de 101,810,37 euros.
En breve se realizará la tramitación de las solicitudes para dar viabilidad a la tercera remesa .

Pla #ResistirPlus

[VAL] Si eres una empresa o una persona autònoma afectada per la COVID en la C. Valenciana
T’interessen les ajudes directes del Pla #ResistirPlus
647 M€
188 sectors
Comença a tramitar-les a partir de hui
Tota la informació en
 
[CAS]  Si eres una empresa o una persona autónoma afectada por la COVID en la C. Valenciana
Te interesan las ayudas directas del Pla #ResistirPlus
647 M€
188 sectores
Empieza a tramitarlas a partir de hoy
Toda la información en

Bases de la II Convocatoria de ayudas del Plan Resistir / Bases de la II Convocatòria d’ajudes del Pla Resistir

[CAS] Tras la publicación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, de las bases de la II Convocatoria de ayudas del Plan Resistir se abrirá el proceso para solicitarlas.
Toda la información y las solicitudes se pueden tramitar a través del siguiente enlace:
 
[VAL] Després de la publicació, en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, de les bases de la II Convocatòria d’ajudes del Pla Resistir s’obrirà el procés per a sol·licitar-les.
Tota la informació i les sol·licituds es poden tramitar a través de l’enllace següent:

Segunda convocatoria de las ayudas del Plan Resistir / Segona convocatòria de les ajudes del Pla Resistir.

​[CAS] El Ayuntamiento de Callosa aprueba las bases de la segunda convocatoria de las ayudas del Plan Resistir.
Este nuevo paquete de ayudas se destina a empresarios que no se incluyeron en la primera convocatoria pero que también vieron su actividad afectada por el impacto económico de la pandemia.

En total, la cuantía destinada a estas ayudas es de 120.024,39 € y está dirigida a autónomos y microempresas con un máximo de 10 trabajadores que desarrollen otras actividades no contempladas inicialmente en la primera convocatoria.

[VAL] L’Ajuntament de Callosa aprova les bases de la segona convocatòria de les ajudes del Pla Resistir.

Aquest nou paquet d’ajudes es destina a empresaris que no es van incloure en la primera convocatòria però que també van veure la seua activitat afectada per l’impacte econòmic de la pandèmia.

En total, la quantia destinada a aquestes ajudes és de 120.024,39 € i està dirigida a autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors que desenvolupen altres activitats no contemplades inicialment en la primera convocatòria.

Pin It on Pinterest