965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Pla de Mobilitat del Municipi / Plan de Movilidad del Municipio

[VAL] Ajuda’ns a conéixer les necessitats i hàbits de transport del nostre municipi emplenant una enquesta en línia. EMPLENA l’enquesta en el següent enllace https://bit.ly/3m98LrH i participa en el sorteig de 5 vals de 20 euros cadascun per a compres en els comerços associats a AES.
Projecte de col·laboració del AES amb l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià per al Pla de Mobilitat del Municipi.

[CAS] Ayúdanos a conocer las necesidades y hábitos de transporte de nuestro municipio rellenando una encuesta online. RELLENA la encuesta en el siguiente enlace https://bit.ly/3m98LrH y participa en el sorteo de 5 vales de 20 euros cada uno para compras en los comercios asociados a AES.
Proyecto de colaboración del AES con el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià para el Plan de Movilidad del Municipio.

Pla de Modernització de Mercats Municipals / Plan de Modernización de Mercados Municipales

[VAL] S’han iniciat els treballs en l’edifici del mercat municipal que, pretenen millorar l’entorn dedicat a la venda de productes frescos i de proximitat.
La Regidoria de Comerç, que dirigeix Mari Carmen Bou, està duent a terme el Pla de Modernització del Mercat Municipal.
L’objectiu és el manteniment i conservació, millora en la sostenibilitat i modernització de la infraestructura amb la millora de l’accessibilitat de les instal·lacions.
El pressupost d’aquesta actuació ascendeix a un total de 7.786,00 euros i compta amb una subvenció de la Diputació Provincial d’Alacant, dins del Pla de Modernització de Mercats Municipals.
 
[CAS] Se han iniciado los trabajos en el edificio del mercado municipal que, pretenden mejorar el entorno dedicado a la venta de productos frescos y de cercanía.
La Concejalía de Comercio, que dirige Mari Carmen Bou, está llevando a cabo el Plan de Modernización del Mercado Municipal.
El objetivo es el mantenimiento y conservación, mejora en la sostenibilidad y modernización de la infraestructura con la mejora de la accesibilidad de las instalaciones.
El presupuesto de esta actuación asciende a un total de 7.786,00 euros y cuenta con una subvención de la Diputación Provincial de Alicante, dentro del Plan de Modernización de Mercados Municipales.

TEN 2021

VAL] Convocatòria ajudes dirigides a pimes, micro pimes i autònoms del sector turístic, Programa TEN 2021, EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT.OBJECTE: L’objecte de la present convocatòria és la concessió en règim de concurrència competitiva amb l’objectiu de contribuir al sosteniment de les despeses corrents habituals que aquests negocis han continuat suportant malgrat la manca o disminució d’ingressos experimentada.

[CAS] Convocatoria ayudas dirigidas a pymes, micro pymes y autónomos del sector turístico, Programa TEN 2021, EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL De ALICANTE.
OBJETO: El objeto de la presente convocatoria es la concesión en régimen de concurrencia competitiva con el objetivo de contribuir al sostenimiento de los gastos corrientes habituales que estos negocios han continuado soportando a pesar de la carencia o disminución de ingresos experimentada.

Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació d’Empresaris / Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios

[VAL] La Presidenta de l’Associació d’Empresaris de Callosa de l´AES, Cristina Botella, l’Alcalde, Andrés Molina, i la Regidora de Comerç, Mari Carmen Bou, han signat un Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació d’Empresaris.
Aquest conveni consisteix a desenvolupar un programa d’activitats que tenen com a objectiu dinamitzar el comerç del Municipi.
Així mateix, per part de la presidenta, van ser plantejades diverses inquietuds sobre l’optimització dels seus negocis i diversos aspectes de les actuacions municipals relacionades amb la seua activitat i entorn.
 
[CAS] La Presidenta de la Asociación de Empresarios de Callosa de el AES, Cristina Botella, el Alcalde, Andrés Molina, y la Regidora de Comercio, Mari Carmen Bou, han firmado un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios.
Este convenio consiste a desarrollar un programa de actividades que tienen como objetivo dinamizar el comercio del Municipio.
Así mismo, por parte de la presidenta, fueron planteadas varias inquietudes sobre la optimización de sus negocios y varios aspectos de las actuaciones municipales relacionadas con su actividad y entorno.

Bases per a la cuarta fase del Pla Resistir /Bases per a la cuarta fase del Plan Resistir

VAL]  La Junta de Govern ha aprovat les bases per a la cuarta fase del Pla Resistir.
L’import que es destinarà a la cuarta fase és de 2.663,57 euros de romanent de les tres anteriors, ja que Callosa comptava amb 190.416.00 euros .
Del 12 al 25 de agost, tots dos inclusivament, es podran presentar les sol·licituds.
 
[CAS]  La Junta de Gobierno ha aprobado las bases para la cuarta fase del Plan Resistir.
El importe que se destinará a la cuarta fase es de 2.663,57 euros de remanente de las tres anteriores, puesto que Callosa contaba con 190.416.00 euros .
Del 12 al 25 de agosto, los dos inclusivamente, se podrán presentar las solicitudes.

JOVEMPA

[VAL] La setmana passada, l’Ajuntament va rebre a la nova junta directiva, presidida per Ramón Soriano, Alejandro Gomez, vicepresident, i Dionisio Navarro, delegat de Benidorm, de JOVEMPA, Associació de Joves Empresaris de la Marina Baixa.
En representació de l’equip de Govern, van ser presents l’alcalde, Andrés Molina, i la regidora de Comerç, Mari Carmen Bou.
La cita va ser una oportunitat per a presentar els nous membres de l’equip directiu de Jovempa i, així, afermar la relació amb l’Ajuntament per a preparar noves sinergies mitjançant el foment d’esdeveniments i activitats formatives en el nostre municipi.
 
[CAS] La semana pasada, el Ayuntamiento recibió a la nueva junta directiva, presidida por Ramón Soriano, Alejandro Gomez, vicepresidente, y Dionisio Navarro, delegado de Benidorm, de JOVEMPA, Asociación de Jóvenes Empresarios de la Marina Baixa.
En representación del equipo de Gobierno, fueron presentes el alcalde, Andrés Molina, y la regidora de Comercio, Mari Carmen Bou.
La cita fue una oportunidad para presentar los nuevos miembros del equipo directivo de Jovempa y, así, afianzar la relación con el Ayuntamiento para preparar nuevas sinergias mediante el fomento de acontecimientos y actividades formativas en nuestro municipio.

Pin It on Pinterest