965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
Rogamos circular con precaución en la carretera que va hacia Altea hasta que se ejecute la obra. Carreteras ya ha señalizad los desniveles producidos en la carretera de Altea.
Preguem circular amb precaució en la carretera que va cap a Altea fins que s’execute l’obra. Carreteres ja ha senyalitzeu els desnivells produïts en la carretera d’Altea.