965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’ajuntament executa les obres d’eliminació d’humitats de pluvials al carrer La Font i en la Ctra d’Alcoi molt demandades pels propietaris i residents de l’Edifici del Cor de Callosa i que es venien produint per les pluvials als solars confrontants.
[CAS] El ayuntamiento ejecuta las obras de eliminación de humedades de pluviales en la calle La Font y en la Ctra d’Alcoi muy demandadas por los propietarios y residentes del Edificio del Cor de Callosa y que se venían produciendo por las pluviales a los solares colindantes.