965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L´Ajuntament de Callosa, a través de la regidoria de Sanitat, que dirigeix Maribel Ferrándiz, inicia una nova campanya per a incentivar la identificació i implantació de microxips en gossos. 
Les persones residents en el terme municipal tindran un descompte per a la posada del xip, que estan obligats a estar identificats, per a poder vetlar pels seus drets.
La campanya es desenvolupara a partir del pròxim dimecres dia 15 de desembre, fins al següent dimecres dia 22 de desembre.
La identificació dels gossos per mitjà de microxips és obligatòria segons consta en la Llei 4/94, de la Generalitat valenciana sobre Protecció Animal.

[VALE] El Ayuntamiento de Callosa, a través de la concejalía de Sanidad, que dirige Maribel Ferrándiz, inicia una nueva campaña para incentivar la identificación e implantación de microchips en perros. 
Las personas residentes en el término municipal tendrán un descuento para la puesta del chip, que están obligados a estar identificados, para poder velar por sus derechos.
La campaña se desarrollara a partir del próximo miércoles día 15 de diciembre, hasta el siguiente miércoles día 22 de diciembre.
La identificación de los perros por medio de microchips es obligatoria segundos consta en la Ley 4/94, de la Generalitat valenciana sobre Protección Animal.