965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Campanya gratuïta de Carglass promovent la visibilitat en pluja.
Carglass España ofereix en tot el poble de Callosa una campanya promocional i informativa de Seguretat Viària.
Un equip de tècnics apliquen un tractament als parabrises dels vehicles d’un nou producte que repel·leix l’aigua, reduint la utilització de les escombretes els dies de pluja.
D’aquesta manera es contribueix a millorar la seguretat, perquè unes escombretes en malament estat afecten la visibilitat en carretera, amb el consegüent risc per a la seguretat viària.
Els tècnics i la carpa de ‘Carglass’ estarà situada en el pàrquing d’enfront de la policia local, els dies 23, 24, 25 i 26 de Novembre de 2021, de les 9.00 h fins a les 15.00 h.
En aquestes dates les condicions del clima solen ser molt canviants i unes escombretes en mal estat poden arruïnar un viatge i fins i tot provocar un accident. ‘Carglass’, recomana revisar sovint l’estat del parabrisa i de les escombretes, que han de ser substituïdes, almenys, una vegada l’any; o fins i tot amb major freqüència si es realitza un elevat quilometratge. També recomanem aplicar el nostre tractament antipluja en el parabrisa, un producte amb efecte hidrofòbic que aconsegueix que les gotes d’aigua a penes toquen el parabrisa i esvaren ràpidament.
 
[CAS] Campaña gratuita de Carglass promoviendo la visibilidad en lluvia.
Carglass España ofrece en todo el pueblo de Callosa una campaña promocional e informativa de Seguridad Viaria.
Un equipo de técnicos aplican un tratamiento a los parabrisas de los vehículos de un nuevo producto que repele el agua, reduciendo la utilización de las escobillas los días de lluvia.
De este modo se contribuye a mejorar la seguridad, porque unas escobillas en mal estado afectan la visibilidad en carretera, con el consiguiente riesgo para la seguridad viaria.
Los técnicos y la carpa de ‘Carglass’ estará situada en el parking de frente a la policía local, los días 23, 24, 25 y 26 de Noviembre de 2021, de las 9.00 h hasta las 15.00 h.
En estas fechas las condiciones del clima suelen ser muy cambiantes y unas escobillas en mal estado pueden arruinar un viaje e incluso provocar un accidente. ‘Carglass’, recomienda revisar a menudo el estado del parabrisas y de las escobillas, que tienen que ser sustituidas, al menos, una vez el año; o incluso con mayor frecuencia si se realiza un elevado kilometraje. También recomendamos aplicar nuestro tratamiento antilluvia en el parabrisas, un producto con efecto hidrofóbico que consigue que las gotas de agua apenas tocan el parabrisas y resbalan rápidamente.