965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

[VAL] La Campanya-Bono Consum arriba a Callosa d´en Sarrià, té com a objectiu potenciar les compres en el municipi, recolzant als comerços i a les llars, adherits a este programa, promovent la reactivació econòmica del comerç i el consum local, contribuint d’esta manera a pal·liar els efectes del COVID 19.
Per això, des de la regidoria de comerç, que dirigix Mari Carmen Bou, es vol impulsar amb l’ajuda de l’Excma. Diputació d’Alacant, una campanya per a promoure el comerç local i impulsar al consum en aquells establiments ubicats en el terme municipal de Callosa d’en Sarrià. vos animem a tots els comerços i veïns a participar-hi!
+INFO

[CAS] La Campaña-Bono Consumo llega a Callosa d´en Sarrià, tiene como objetivo potenciar las compras en el municipio, apoyando a los comercios y a los hogares, adheridos a este programa, promoviendo la reactivación económica del comercio y el consumo local, contribuyendo de este modo a paliar los efectos del COVID 19. Por ello, desde la concejalía de comercio, que dirige Mari Carmen Bou, se quiere impulsar con la ayuda de la Excma. Diputación de Alicante, una campaña para promover el comercio local e impulsar al consumo en aquellos establecimientos ubicados en el término municipal de Callosa d'en Sarrià. ¡os animamos a todos los comercios y vecinos a participar en ella!
+INFO