965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Ja estan a la venda les camisetes d”Anémona’ per només 10 euros .
Es poden adquirir en la Casa de Cultura de Callosa d´en Sarrià.
La presidenta d”Anémona’ , María Botella, hi ha assenyalat que amb les camisetes estampades es pretén donar visibilitat a l’associació, i per damunt de tot, a les dones afectades amb motiu del dia Internacional i, per un altre costat intentar poder sensibilitzar a la societat.
Encara que sense perdre de vista la pandèmia, ‘Anémona’ prepara ja el seu programa d’activitats d’enguany.
 
[CAS] Ya están a la venta las camisetas de Anémona por solo 10 euros .
Se pueden adquirir en la Casa de Cultura de Callosa d´en Sarrià.
La presidenta de Anémona, María Botella, hay señalado que con las camisetas estampadas se pretende dar visibilidad a la asociación, y por encima de todo, a las mujeres afectadas con motivo del día Internacional y, por otro lado intentar poder sensibilizar a la sociedad.
Aunque que sin perder de vista la pandemia, Anémona prepara ya su programa de actividades de este año.