965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Per part de conselleria de medi ambient i l’empresa Tragsa, es procedeix a la reparació del camí Margequivir, inclòs en el pla de reparació dels camins del nostre municipi afectats per les pluges torrencials anteriors. Sol·licitat des de l’ajuntament, diversos camins ja han sigut objecte de reparació. Margequivir, forma part d’aquesta actualització i l’obra està programada per al dia 20/02/2023, la duració del qual es preveu de 4 dies, que estarà tallat el trànsit durant la jornada de treball.
 
[CAS] Por parte de conselleria de medioambiente y la empresa tragsa, se procede a la reparación del camino margequivir, incluido en el plan de reparación de los caminos de nuestro municipio afectados por las lluvias torrenciales anteriores. Solicitado desde el ayuntamiento, varios caminos ya han sido objeto de reparación. Margequivir, forma parte de esta actualización y la obra está programada para el día 20/02/2023, cuya duración se prevé de 4 días, que estará cortado el tráfico durante la jornada de trabajo.