965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] A partir de hui, comencen les obres dels camins afectats per causa de les pluges torrencials ocorregudes el març passat, que han patit una gran deterioració.
L’Ajuntament ha concorregut a una convocatòria competitiva realitzada per Conselleria per a camins rurals. L’empresa ‘Tragsa’ és l’encarregada d’executar les obres, que s’inicien en el Cami d´Onaer (de l’IES a la Creueta).
 
[CAS] A partir de hoy, empiezan las obras de los caminos afectados a causa de las lluvias torrenciales ocurridas el marzo pasado, que han sufrido un gran deterioro.
El Ayuntamiento ha concurrido a una convocatoria competitiva realizada por Consellería para caminos rurales. La empresa ‘Tragsa’ es la encargada de ejecutar las obras, que se inician en el Cami de Onaer (del IES a la Creueta).