965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  Treballs de reparació Camí Baix Algar.
L’ajuntament realitza els treballs de la reparació de la rasa i l’escaló lateral en el Camí Baix de l’Algar per a eliminar el perill per als usuaris de la via.
 
[CAS] Trabajos de reparación Camí Baix Algar.
El ayuntamiento realiza los trabajos de la reparación de la zanja y el escalón lateral en el Camí Baix del Algar para eliminar el peligro para los usuarios de la vía.