965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  Aquest matí ha tingut lloc en el saló de plens de l’Ajuntament la reunió anual amb motiu de la Camapanya de recollida d’alvocats.
A la mateixa han assistit per part de Cooperativa Agrícola Ruchey: Andrés Llorca, director, Salvador Solbes, president i Juan Carlos Ferrando vicepresident; per part de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià: Andrés Molina, alcalde i Juan Carlos Palacios, inspector-cap de la Policia Local; per part de l’Ajuntament de Bolulla: Adrián Martínez,alcalde; i per part de la Guàrdia Civil: Enrique Díaz, Sergent-Comandant del lloc de Callosa d’en Sarrià.
Al llarg de la reunió s’han tractat els temes de seguretat que es duran a terme amb motiu de la campanya, tant per part de la Cooperativa com per part de les Administracions implicades, destacant les preventives quant a controls de vehicles i mercaderies per les explotacions agrícoles, les d’expedició i control de documents per la Cooperativa, així com la seguretat passiva instal·lades en les mateixes pels socis d’aquesta última.
Destacar que, si bé el resultat actual és satisfactori, s’ha incidit a mantindre el nivell d’alerta per a evitar conseqüències negatives.
 
[CAS] Esta mañana ha tenido lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento la reunión anual con motivo de la Camapaña de recogida de aguacates.
A la misma han asistido por parte de Cooperativa Agrícola Ruchey: Andrés Llorca, director, Salvador Solbes, presidente y Juan Carlos Ferrando vicepresidente; por parte del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià: Andrés Molina, alcalde y Juan Carlos Palacios, inspector-jefe de la Policía Local; por parte del Ayuntamiento de Bolulla: Adrián Martínez,alcalde; y por parte de la Guardia Civil: Enrique Díaz, Sargento-Comandante del puesto de Callosa d’en Sarrià.
A lo largo de la reunión se han tratado los temas de seguridad que se van a llevar a cabo con motivo de la campaña, tanto por parte de la Cooperativa como por parte de las Administraciones implicadas, destacando las preventivas en cuanto a controles de vehículos y mercancías por las explotaciones agrícolas, las de expedición y control de documentos por la Cooperativa, así como la seguridad pasiva instaladas en las mismas por los socios de esta última.
Destacar que, si bien el resultado actual es satisfactorio, se ha incidido en mantener el nivel de alerta para evitar consecuencias negativas