965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  A partir de hui, dia 21, es podran arreplegar els calendaris 2022 editats per l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià a la Casa de Cultura. Enguany la temàtica és sobre el nostre patrimoni musical: dolçainers, les bandes de música, l’orgue, la música de les danses de Sant Jaume, del ball moro i cristià, el Jesuset, etc. En paraules de Maribel Ferrándiz regidora de Cultura: “un patrimoni del qual ens hem de sentir orgullosos i hem de fer tot el posible per a conservar-lo.”
Cal remarcar que no es tracta d’un estudi profund, simplement són pinzellades de la nostra cultura musical, un tast perquè en quede constància i que les generacions més joves el coneguen.
 
[CAS] A partir de hoy, día 21, se podrán recoger los calendarios 2022 editados por el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià a la Casa de Cultura. Este año la temática es sobre nuestro patrimonio musical: dulzaineros, las bandas de música, el órgano, la música de les danses de Sant Jaume, del baile moro y cristiano, el Jesuset, etc. En palabras de Maribel Ferrándiz concejal de Cultura:”un patrimonio del que nos tenemos que sentir orgullosos y tenemos que hacer todo lo posible para conservarlo.”
Hay que remarcar que no se trata de un estudio profundo, simplemente son pinceladas de nuestra cultura musical, una cata para que quede constancia y que las generaciones más jóvenes lo conozcan.