965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El Grup Tragsa és un conjunt d’empreses de titularitat pública íntegrament l’activitat de la qual està enfocada a la realització d’obres, treballs i prestació de serveis relacionats amb el desenvolupament del medi rural i la conservació de la naturalesa,.

Després de més de quatre dècades treballant per a les Administracions Públiques al servei de la societat, Tragsa se situa a l’avantguarda dels diferents sectors en els quals actua, garantint la màxima professionalitat i el més alt nivell de qualitat en les seues actuacions.

Tragsa disposa d’una borsa d’ocupació amb àmplia varietat de llocs de treball que requereix cobrir en tot el territori nacional.

En el següent enllace Ofertes recurrents | Tragsa podeu consultar els diferents llocs de treball que ofereix Tragsa i realitzar la inscripció en la seua borsa d’ocupació.

 

[CAS] El Grupo Tragsa es un conjunto de empresas de titularidad pública en su totalidad cuya actividad está enfocada a la realización de obras, trabajos y prestación de servicios relacionados con el desarrollo del medio rural y la conservación de la naturaleza,.

Tras más de cuatro décadas trabajando para las Administraciones Públicas al servicio de la sociedad, Tragsa se sitúa a la vanguardia de los diferentes sectores en los que actúa, garantizando la máxima profesionalidad y el más alto nivel de calidad en sus actuaciones.

Tragsa dispone de una bolsa de empleo con amplia variedad de puestos de trabajo que precisa cubrir en todo el territorio nacional.

En el siguiente enlace Ofertas recurrentes | Tragsa podéis consultar los distintos puestos de trabajo que ofrece Tragsa y realizar la inscripción en su bolsa de empleo.