965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant, dins de la convocatòria destinada a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 50.000 habitants, per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i l’adquisició d’equipament, anualitat 2021, ha concedit a l’Ajuntament de Callosa una subvenció per al programa de rehabilitació d’usuaris dependents,
Rehabilitació 4.186.-€ i Grues 2.630.-€, que serà destinat al Departament de Serveis Socials.

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante, dentro de la convocatoria destinada a Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 50.000 habitantes, para la realización de actividades de promoción social dirigidas a colectivos vulnerables y la adquisición de equipación, anualidad 2021, ha concedido en el Ayuntamiento de Callosa una subvención para el programa de rehabilitación de usuarios dependientes,
Rehabilitación 4.186.-€ y Grúas 2.630.-€, que será destinado al Departamento de Servicios Sociales.