965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[CAS]  Los talleres de verano, impartidos por Aprén-D Animació, han comenzado el miércoles 1 de Julio hasta el 31 de Agosto.
 Se realizan talleres de refuerzo escolar, técnicas de estudios, juegos de lógica,…y mucha diversión en la fiesta fin de talleres.
 Para respetar las normas sanitarias durante esta crisis del coronavirus se han establecido los aforos reducidos por clase, con la distancia de seguridad y las máximas medidas higiénicas.
 
 
[VAL]  Els tallers d’estiu, impartits per Aprén-D Animació, han començat el dimecres 1 de Juliol fins al 31 d’Agost.
 Es realitzen tallers de reforç escolar, tècniques d’estudis, jocs de lògica,…i molta diversió en la festa fi de tallers.
 Per a respectar les normes sanitàries durant aquesta crisi del coronavirus s’han establit els aforaments reduïts per classe, amb la distància de seguretat i les màximes mesures higièniques.