965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
Esteu preparats?
Ja són ací els BONS CONSUM
Des del 18 maig al 26 de maig, entra a adherir-te com a comerç.
www.bonoscallosa.com Finançat per Diputació d’Alacant
Una repercussió de 125.491 euros en el comerç local.
 
¿Estáis preparados? 
Ya están aquí los BONOS CONSUMO 
????? ?? ?? ???? ?? 26 de mayo, entra a adherirte como comercio.
Financiado por Diputación de Alicante
Una repercusión de 125.491 euros en el comercio local.