965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Hui ha eixit una nova remesa de bons consum, per un import de 10 Euros. Aquest programa té com a objectiu fomentar el consum en els negocis adherits i recompensar als ciutadans per la seua lleialtat. D’aquesta manera, es busca incentivar les compres en establiments locals i promoure una major interacció entre els comerciants i els consumidors. Només has de presentar el teu DNI.
 
[CAS] Hoy ha salido una nueva remesa de bonos consumo, por un importe de 10 Euros. Este programa tiene como objetivo fomentar el consumo en los negocios adheridos y recompensar a los ciudadanos por su lealtad. De este modo, se busca incentivar las compras en establecimientos locales y promover una mayor interacción entre los comerciantes y los consumidores. Solo tienes que presentar tu DNI.