965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] A causa de l’excés de demanda i saturació del servei, l’Ajuntament habilita un correu electrònic bonocomercioc@gmail.com, per a sol·licitar de manera nominativa el bono-comerç, adjuntant DNI i complint amb els requisits.
 
[CAS] Debido al exceso de demanda y saturación del servicio, el Ayuntamiento habilita un correo electrónico bonocomercioc@gmail.com, para solicitar de forma nominativa el bono comercio, adjuntando DNI y cumpliendo con los requisitos.