965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament ha llançat la campanya de Bono Consum de Nadal.
El termini d’adhesió dels comerços està obert durant aquesta setmana.
Per a promoure aquesta nova campanya de dinamització i promoció del teixit comercial s’ha destinat una partida pressupostària de 56.546 euros, amb l’ajuda de la Diputació d’Alacant per a la realització de campanyes de foment del bo‐consum Nadal.
En la web https://bonos.callosa.es (a la qual es pot accedir des de la web municipal www.callosa.es) els establiments i professionals que desenvolupen la seua activitat en el municipi, poden sol·licitar des d’aquest dijous l’alta com a comerç per a poder r participar en la campanya Bono Consum d’aquest nadal.
 
[CAS] El Ayuntamiento ha lanzado la campaña de Bono Consumo de Navidad.
El plazo de adhesión de los comercios está abierto durante esta semana.
Para promover esta nueva campaña de dinamización y promoción del tejido comercial se ha destinado una partida presupuestaria de 56.546 euros, con la ayuda de la Diputación de Alicante para la realización de campañas de fomento del buen‐consumo Nadal.
En la web https://bonos.callosa.es (a la cual se puede acceder desde la web municipal www.callosa.es) los establecimientos y profesionales que desarrollan su actividad en el municipio, pueden solicitar desde este jueves el alta como comercio para poder r participar en la campaña Bono Consumo de esta navidad.