965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
VAL.  ATENCIÓ
El Ministeri de Cultura i Esport posa en marxa el bo cultural jove, per aquelles persones que complixen els 18 anys durant el 2022. Una
ajuda directa de 400€ per a gaudir de productes i activitats culturals, que pot ser utilitzada durant els 12 mesos següents a la seua concesió.
El termini de sol·licitud és fins al 15 d’octubre de 2022 i és realitza de manera telemàtica a través de la pàgina web
 
CAS. ATENCIÓN
El Ministerio de Cultura y Deporte pone en marcha el bono cultural joven, para aquellas personas que cumplen los 18 años durante el 2022. Una ayuda directa de 400€ para disfrutar de productos y actividades culturales, que puede ser utilizada durante los 12 meses seguientes a su concesión.
El plazo de solicitud es hasta el 15 de octubre de 2022 y se realiza de
forma telemática a través de la página web