965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

[VAL] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, comunica als usuaris de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill que les instal·lacions estaran tancades el pròxim dia 7 de desembre amb motiu de tasques de manteniment de l’entrada i els servidors dels programes de Conselleria. Agraint la seua comprensió, preguem que disculpeu els inconvenients que aquesta circumstància els puga ocasionar.

[CAS] La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, comunica a los usuarios de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill que las instalaciones estarán cerradas el próximo día 7 de diciembre con motivo de tareas de mantenimiento de la entrada y los servidores de los programas de Conselleria.
Agradeciendo su comprensión, rogamos disculpen los inconvenientes que esta circunstancia les pueda ocasionar.