965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] BECA GVA
 Fins l’1 d’abril estarà obert el termini per a sol·licitar la beca per a estudis universitaris de la Generalitat Valenciana. Aquesta beca és sols per a les taxes de matrícula a estudis a la Comunitat Valenciana, per la qual cosa si ja tens concedida la beca del Ministeri no has de demanar aquesta (excepte per al cas de tindre crèdits de segona matrícula, ja que la del Ministeri no els abona però aquesta si).
La beca de la Generalitat té uns llindars econòmics i requisits acadèmics més accessibles, així que si tens denegada la beca del Ministeri (o no la vas demanar al seu moment) tal volta t’interessa sol·licitar ara aquesta.
Per tramitar la sol·licitud cal disposar de Certificat Digital, Cl@ve o DNI electrònic.
 
[CAS] BECA GVA
Hasta el 1 de abril estará abierto el plazo para solicitar la beca para estudios universitarios de la Generalitat Valenciana. Esta beca es sólo para las tasas de matrícula a estudios en la Comunidad Valenciana, por lo cual si ya tienes concedida la beca del Ministerio no tienes que pedir esta (excepto para el caso de tener créditos de segunda matrícula, puesto que la del Ministerio no los abona pero esta si).
La beca de la Generalitat tiene unos umbrales económicos y requisitos académicos más accesibles, así que si tienes denegada la beca del Ministerio (o no la pediste en su momento) tal vuelta te interesa solicitar ahora esta.
Para tramitar la solicitud hay que disponer de Certificado Digital, Cl@ve o DNI electrónico.