965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

[VAL] En la J.G.L. de data 5 de maig de 2021, és van aprovar : BASES QUE HAN DE REGULAR LA SELECCIÓ 22 LLOCS DE TREBALL, 1 MES I 15 DIES, DE PEONS DE RECOLÇAMENT DELS SERVEIS DE L´ALGAR I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL.
Les bases ja han sigut enviades per a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) en els pròxims dies. Una vegada es publiquen s´anunciaran els terminis de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària.

[CAS] En la J.G.L. de fecha 5 de mayo de 2021, se aprobaron las BASES QUE DEBEN REGULAR LA SELECCIÓN 22 PUESTOS DE TRABAJO, 1 MES Y 15 DÍAS, DE PEONES DE RECOLÇAMENT de los SERVICIOS DE L´ALGAR Y CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO. Las bases ya han sido enviadas para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en los próximos días. Una vez se publican s´anunciaran los plazos de presentación de las solicitudes y de la documentación necesaria.

BASES