965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
VAL]  La Junta de Govern ha aprovat les bases per a la cuarta fase del Pla Resistir.
L’import que es destinarà a la cuarta fase és de 2.663,57 euros de romanent de les tres anteriors, ja que Callosa comptava amb 190.416.00 euros .
Del 12 al 25 de agost, tots dos inclusivament, es podran presentar les sol·licituds.
 
[CAS]  La Junta de Gobierno ha aprobado las bases para la cuarta fase del Plan Resistir.
El importe que se destinará a la cuarta fase es de 2.663,57 euros de remanente de las tres anteriores, puesto que Callosa contaba con 190.416.00 euros .
Del 12 al 25 de agosto, los dos inclusivamente, se podrán presentar las solicitudes.