965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] S’han eliminat les barreres arquitectòniques d’accés a la piscina municipal, amb el nou accés amb una porta corredissa es pot accedir directament a la zona de la piscina, per la qual cosa es facilita particularment l’accés a espais públics, sobretot de les persones amb diversitat funcional, mobilitat reduïda o majors d’edat, que tindran un accés més accessible.
 
[CAS] Se han eliminado las barreras arquitectónicas de acceso a la piscina municipal, con el nuevo acceso con una puerta corredera se puede acceder directamente a la zona de la piscina, por lo que se facilita particularmente el acceso a espacios públicos, sobre todo de las personas con diversidad funcional, movilidad reducida o mayores de edad, que tendrán un acceso más accesible.