965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Des de l’Ajuntament, l’alcalde junt en la regidor d’igualtat, es fa lliurament d’1 ordinador a la ‘Associació De Dones Callosa’
[CAS] Desde el Ayuntamiento, el alcalde junto en la concejal de igualdad, se hace entrega de 1 ordenador a l´Associació De Dones Callosa’