965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[val] Dissabte 22 de juny arranca el Festival de música antiga Musicaloxa 2024. Enguany és la sisena edició d’este meravellós festival amb concerts que giren al voltant del nostre orgue. Orgue històric i un dels quinze que queden en la nostra Comunitat, el qual conserva el 95% del seu material original. Els concerts tindran lloc els dies 22, 23, 26, 30 de juny i el 6 de juliol a l’església arxiprestal de Sant Joan Baptista de Callosa d’en Sarrià.
[cas] Sábado 22 de junio arranca el Festival de música antigua Musicaloxa 2024. Este año es la sexta edición de este maravilloso festival con conciertos que giran alrededor de nuestro órgano. Órgano histórico y uno de los quince que quedan en nuestra Comunidad, el cual conserva el 95% de su material original. Los conciertos tendrán lugar los días 22, 23, 26, 30 de junio y el 6 de julio en la iglesia arciprestal de San Juan Baptista de Callosa d’en Sarrià.