965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[CAS] El Alcalde Andrés Molina, con la Concejal de Sanidad Maribel Ferrándiz y el técnico municipal se han reunido con los técnicos de GoLab, el laboratorio del Centro Tecnológico de Global Omnium, para comprobar de primera mano el funcionamiento del sistema de Alerta Temprana del SARS-CoV-2 de Global Omnium en aguas residuales para detectar y anticipar la aparición de posibles brotes y prevenir así su expansión y establecer el plan de trabajo más adecuado para el municipio de Callosa d’en Sarrià.

En este sentido el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià ha apostado por emplear la herramienta SARS GoAnalytics, desde el próximo día 11 de febrero, cuando se iniciaran los trabajos que consistirán en realizar el análisis semanal en diferentes puntos del municipio de Callosa d’en Sarrià para mantener controlada y monitorizar la presencia de restos génicos del virus en agua residual.
Gracias a este sistema que permite detectar la presencia del virus días antes de la aparición de los primeros síntomas en aquellos pacientes que los desarrollen, pero también en aquellos que sean asintomáticos.

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina, amb la Regidora de Sanitat Maribel Ferrándiz i el tècnic municipal s’han reunit amb els tècnics de GoLab, el laboratori del Centre Tecnològic de Global Omnium, per a comprovar de primera mà el funcionament del sistema d’Alerta Primerenca del SARS-CoV-2 de Global Omnium en aigües residuals per a detectar i anticipar l’aparició de possibles brots i previndre així la seua expansió i establir el pla de treball més adequat per al municipi de Callosa d’en Sarrià.

En aquest sentit l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià ha apostat per emprar l’eina SARS GoAnalytics, des d’el pròxim dia 11 de febrer, quan s’iniciaren els treballs que consistiran a realitzar l’anàlisi setmanal en diferents punts del municipi de Callosa d’en Sarrià per a mantindre controlada i monitorar la presència de restes gèniques del virus en aigua residual.

Gràcies a aquest sistema que permet detectar la presència del virus dies abans de l’aparició dels primers símptomes en aquells pacients que els desenvolupen, però també en aquells que siguen asimptomàtics.