965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament ha reforçat el dispositiu d’aigualeig de carrers, per a mantindre la neteja i acabar amb les taques que es generen, sobretot, en les zones de contenidors i papereres.
Encara que diàriament es netegen les zones més transitades, no és possible arribar a tots els punts. Per això, es vol arribar a totes les zones en les quals és necessari actuar com més prompte millor.
Es fa una “crida” a la ciutadania al fet que comunique a la Regidoria de Neteja Viària les zones en les quals és necessari actuar i intentarem fer-ho com més prompte millor.
[CAS] El Ayuntamiento ha reforzado el dispositivo de baldeo de calles, para mantener la limpieza y acabar con las manchas que se generan, sobre todo, en las zonas de contenedores y papeleras.
Aunque a diario se limpian las zonas más transitadas, no es posible llegar a todos los puntos. Por ello, se quiere llegar a todas las zonas en las que es necesario actuar cuanto antes.
Se hace un “llamamiento” a la ciudadanía a que comunique a la Concejalía de Limpieza Viaria las zonas en las que es necesario actuar e intentaremos hacerlo cuanto antes.