965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Signatura de l’Acta de replanteig de les obres per a adequació i ordenació dels Carrers Abdet, l’Atzúbia i Candid Guardiola. L’Alcalde Andrés Molina juntament amb el representant de l’empresa adjudicatària i el tècnic municipal signen l’acta de replanteig per a l’inici de les obres del projecte d’adequació i ordenació dels carrers Absubia, Abdet i Candid Guardiola, subvencionades en el ‘PLAN MÁS CERCA’, promogut per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.
 
[CAS] Firma del Acta de replanteo de las obras para adecuación y ordenación de las Calles Abdet, Adsubia y Candid Guardiola. El Alcalde Andrés Molina junto con el representante de la empresa adjudicataria y el técnico municipal firman el acta de replanteo para el inicio de las obras del proyecto de adecuación y ordenación de las calles Absubia, Abdet y Candid Guardiola, subvencionadas en el PLAN MAS CERCA que promovido por la Excma. Diputación Provincial de Alicante.