965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Vos compartim les informacions més destacades de l’adaptació de la guia d’actuació enfront de la Covid-19 en els centres escolars, després de l’aprovació per la Ponència d’Alertes i Plans de Preparació i Resposta i per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Ministeri de Sanitat.
La priorització d’estes actuacions estarà mentre la situació epidemiològica es mantinga en l’escenari actual d’alta circulació viral.
Consulta les mesures!
[CAS] Os compartimos las informaciones más destacadas de la adaptación de la guía de actuación frente a la Covid-19 en los centros escolares, tras la aprobación por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad.
La priorización de estas actuaciones estará mientras la situación epidemiológica se mantenga en el escenario actual de alta circulación viral.
¡Consulta las medidas!