965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Actualització Mesures #COVID19 a la Comunitat Valenciana
Decau el ‘Toc de queda’
Desapareix el límit en reunions
8 persones per taula en interiors
Reobri l’oci nocturn
Més aforament en esdeveniments
Del 7 al 27 de setembre
 
[CAS] Actualización Medidas #COVID19 en la Comunitat Valenciana
Decae el ‘Toque de queda’
Desaparece el límite en reuniones
8 personas por mesa en interiores
Reabre el ocio nocturno
Más aforo en eventos
Del 7 al 27 de septiembre