965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] NOVA ACTUALITZACIÓ DE DADES COVID-19 AL MONITORATGE DE LA GVA
La GVA ha tornat a actualitzar les dades COVID-19.
Novament observem que les xifres continuen allunyant-se, cada vegada més, del descens en el corba de contagis.
Ens trobem, actualment, en 409 casos positius i una incidència acumulada de 5.437,38 casos per cada 100.000 habitants.
És FONAMENTAL anar amb CAUTELA i IMPRESCINDIBLE que COMPLIM amb les recomanacions sanitàries.
Siguem RESPECTUOSOS/ES i estem BEN ALERTA en les interaccions socials. No oblidem que l’ACCIÓ PREVENTIVA i la RESPONSABILITAT tant individual com col·lectiva són ESSENCIALS.
Cuidar-nos i cuidar del nostre entorn és primordial.
 
[CAS] NUEVA ACTUALIZACIÓN DE DATOS COVID-19 AL MONITORIZACIÓN DE LA GVA
La GVA ha vuelto a actualizar los datos COVID-19.
Nuevamente observamos que las cifras continúan alejándose, cada vez más, del descenso en el curva de contagios.
Nos encontramos, actualmente, en 409 casos positivos y una incidencia acumulada de 5.437,38 casos por cada 100.000 habitantes.
Es FUNDAMENTAL ir con CAUTELA e IMPRESCINDIBLE que CUMPLIMOS con las recomendaciones sanitarias.
Seamos RESPETUOSOS/AS y estamos Bien alerta en las interacciones sociales. No olvidamos que la ACCIÓN PREVENTIVA y la RESPONSABILIDAD tanto individual como colectiva son ESENCIALES.
Cuidarnos y cuidar de nuestro entorno es primordial.