965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament ha revisat les obres d’actuacions en camins rurals que s’estan duent a terme per Tragsa a conseqüència de les pluges torrencials del passat mes de març.
El camí onaer-margeve i serra verda ja acabats, la Rabossa i la pineda en execució. S’estudia la pròxima actuació tindrà lloc en Partida els Clots, una vegada finalitzats els anteriors.
 
[CAS] El Ayuntamiento ha revisado las obras de actuaciones en caminos rurales que se están llevando a cabo por Tragsa como consecuencia de las lluvias torrenciales del pasado mes de marzo.
El camino onaer-margeve y sierra verde ya terminados, la Rabossa y el pinar en ejecución. Se estudia la próxima actuación tendrá lugar en Partida els Clots, una vez finalizados los anteriores.