965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Des de la Regidoria dels nostres Majors, que dirigeix Maribel Ferrándiz Sanchis, els informem de les activitats que es realitzen en el CEAM Callosa i els horaris d’aquestes.
També els informem que hi ha servei de transport amb servei de pujada a les 9.15 h i les 10.45 h, i de baixada a les 10.30 h. Les parades seran en c/ Abdet (fleca Ganache), pl. Convent i Edifici Sol.
Per a apuntar-se a aquestes activitats han de fer-ho en la secretaria del propi CEAM. Podent ser usuaris els majors de 60 anys o pensionistes.
 
[CAS] Desde la Concejalía de nuestros Mayores, que dirige Maribel Ferrámdiz Sanchis, les informamos de las actividades que se realizan en el CEAM Callosa y los horarios de estas.
También los informamos que hay servicio de transporte con servicio de subida a las 9.15 h y las 10.45 h, y de bajada a las 10.30 h. Las paradas serán en c/ Abdet (panadería Ganache), pl. Convento y Edificio Sol.
Para apuntarse a estas actividades tienen que hacerlo en la secretaría del propio CEAM. Pudiendo ser usuarios los mayores de 60 años o pensionistas.