965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]: La Regidoria d’Educació i, en el seu nom, M Carmen Bou, informa de les activitats extraescolars complementàries ofertes per l’Ajuntament i subvencionades per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Aquestes activitats van dirigides a la població escolar d’entre 3 i 18 anys i, formant part de l’educació són un llaç i complement que ajuda al seu desenvolupament.
[CAS]: La Concejalía de Educación y, en su nombre, M Carmen Bou, informa de las actividades extraescolares complementarias ofrecidas por el Ayuntamiento y subvencionadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Estas actividades van dirigidas a la población escolar de entre 3 y 18 años, formando parte de la educación, son un lazo y complemento que ayuda a su desarrollo.