965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Joventut, ha programat una oferta d’activitats d’oci per als jóvens.
Es desenrotllaran a partir del 28 d’abril de forma gratuïta i oberta, sense necessitat d’inscripció prèvia.
En col·laboració amb els integrants del Projecte Erasmus Plus (Amicitia) , l’activitat s’exercirà entre les 17:00 i les 20:00 h.
 
[CAS] El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Juventud, ha programado una oferta de actividades de ocio para los jóvenes.
Se desarrollarán a partir del 28 de abril de forma gratuita y abierta, sin necesidad de inscripción previa.
En colaboración con los integrantes del Proyecto Erasmus Plus (Amicitia), la actividad se desarrollará entre las 17:00 y las 20:00 h