965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Signatura de l’Acta de replanteig per a les obres de reposició i reasfaltat en el Cami Segarra. L’Alcalde Andrés Molina juntament amb el representant de l’empresa adjudicatària MEDITERRANI D’OBRES I ASFALTS, S.A. i els tècnics municipals signen l’acta de comprovació del replanteig i autorització per a l’inici de les obres de reposició i reasfaltat de dos trams del camí de segarra.
[CAS] Firma del Acta de replanteo para las obras de reposición y reasfaltado en el Cami Segarra. El Alcalde Andrés Molina junto con el representante de la empresa adjudicataria MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.A. y los técnicos municipales firman el acta de comprobación del replanteo y autorización para el inicio de las obras de reposición y reasfaltado de dos tramos del camino de segarra.