965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Fantàstica vesprada-nit que passem el divendres, 29 d’octubre, promoguda per la regidoria de Normalització lingüística AVIVA, dirigida per Maribel Ferrándiz, i la regidoria de Joventut, dirigida per Francisco Mendoza. La primera activitat va tindre lloc a la biblioteca pública municipal en la qual va tindre lloc la presentació del llibre “Valor, Maria!” pel seu autor, Joan Borja, acompanyat per Eva Ándujar, narradora, que ens va oferir una sessió de llegendes i contes de personatges valorians i va completar tot l’aforament de la sala.  La segona activitat va tindre lloc a les 20.00 h.  amb llegendes tradicionals de por i terror narrades pels autors del llibre “Per o Fugirem” Víctor Llaurat, Joan Borja i Francesc Gisbert.
Nombroses persones ,tant xiquets, com a joves i adults van assistir a les narracions que es van desenvolupar en dos llocs emblemàtics del municipi: la plaça del Catxó i el Poador, en una ambient de misteri, humor i por.
El regidor de joventut, Francisco Mendoza, que va ser present en l’activitat va assenyalar que havia sigut una vetlada fantàstica en la qual el públic va respondre a una iniciativa que pretén recuperar tradicions ja quasi perdudes, com la narració oral de les nostres llegendes, en aquest cas monstres i criatures de generacions anteriors, ja quasi en l’oblit, i que formen part del nostre imaginari i la nostra cultura.
 

[CAS] Fantástica tarde-noche que pasamos el viernes, 29 de octubre, promovida por la concejalía de Normalización lingüística AVIVA, dirigida por Maribel Ferrándiz, y la concejalía de Juventud, dirigida por Francisco Mendoza. La primera actividad tuvo lugar en la biblioteca pública municipal en la que tuvo lugar la presentación del libro “Valor, Maria!” por su autor, Joan Borja, acompañado por Eva Ándujar, narradora, que nos ofreció una sesión de leyendas y cuentos de personajes valorianos y completó todo el aforo de la sala.  La segunda actividad tuvo lugar a las 20:00 h.  con leyendas tradicionales de miedo y terror narradas por los autores del libro “Por o Fugirem” Víctor Labrado, Joan Borja y Francesc Gisbert.

Numerosas personas ,tanto niños, como jóvenes y adultos asistieron a las narraciones que se desarrollaron en dos lugares emblemáticos del municipio: la plaza del Catxo y el Poador, en una ambiente de misterio, humor y miedo.
El concejal de juventud, Francisco Mendoza, que estuvo presente en la actividad señaló que había sido una velada fantástica en la que el público respondió a una iniciativa que pretende recuperar tradiciones ya casi perdidas, como la narración oral de nuestras leyendas, en este caso monstruos y criaturas de generaciones anteriores, ya casi en el olvido, y que forman parte de nuestro imaginario y nuestra cultura.