965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] 25 de novembre. Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència contra la dona. Repartiment de guies.
Amb motiu de la commemoració del dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, Mª Carmen Bou, des de la regidoria d’Igualtat distribueix una guia de recursos per a víctimes de violència de gènere Marina Baixa, aquesta guia ha sigut elaborada de manera conjunta i coordinada amb el Consell Comarcal per la Igualtat de la Marina Baixa. Aquesta guia naix amb l’objectiu de ser una eina d’informació clara, eficaç i concisa que ajude als equips professionals dels diferents serveis municipals i comarcals a identificar ràpidament les millors opcions a l’hora de derivar a una dona en situació de violència de gènere als recursos més adequats. Juntament amb la guia també s’ha elaborat una llibreta que es repartirà entre tota la ciutadania.
Es tracta d’un document que aglutina tots els recursos d’assistència i suport a les víctimes de violència de gènere disponibles a la comarca, des d’informació de contacte sobre els centres de salut o forces de seguretat, fins als serveis d’atenció a les víctimes en les diferents àrees públiques dels Serveis Socials de cada municipi o les dotacions específiques de la Generalitat Valenciana. Per això, la guia es distribuirà entre els equips professionals dels diferents centres de salut de la comarca, en els serveis d’atenció a la ciutadania dels diferents ajuntaments de cada municipi, en els col·legis i instituts, etc.
Acte Ajuntament. Amb la intenció de mostrar el nostre total i absolut rebuig a tots els tipus de violència contra les dones, l’Ajuntament de Callosa, amb Mª Carmen Bou com a responsable de la regidoria d’Igualtat, ens concentrem a la porta de l’ajuntament a les 12.00, on es llig un manifest per a revindicar la necessitat de continuar unint els nostres esforços en la lluita contra aquesta xacra social. Amb l’objectiu d’aconseguir un progrés real cap a la igualtat, la pau i el desenvolupament de la nostra societat. 
 
[CAS] 25 de noviembre. Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la mujer. Reparto de guías
Con motivo de la conmemoración del día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, Mª Carmen Bou, desde la concejalía de Igualdad distribuye una guía de recursos para víctimas de violencia de género Marina Baixa, esta guía ha sido elaborada de manera conjunta y coordinada con el Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa. Esta guía nace con el objetivo de ser una herramienta de información clara, eficaz y concisa que ayude a los equipos profesionales de los diferentes servicios municipales y comarcales a identificar rápidamente las mejores opciones a la hora de derivar a una mujer en situación de violencia de género a los recursos más adecuados. Junto con la guía también se ha elaborado una libreta que se repartirá entre toda la ciudadanía.
Se trata de un documento que aglutina todos los recursos de asistencia y apoyo a las víctimas de violencia de género disponibles en la comarca, desde información de contacto sobre los centros de salud o fuerzas de seguridad, hasta los servicios de atención a las víctimas en las diferentes áreas públicas de los Servicios Sociales de cada municipio o las dotaciones específicas de la Generalitat Valenciana. Por ello, la guía se distribuirá entre los equipos profesionales de los diferentes centros de salud de la comarca, en los servicios de atención a la ciudadanía de los diferentes ayuntamientos de cada municipio, en los colegios e institutos, etc.
Acto Ayuntamiento. Con la intención de mostrar nuestro total y absoluto rechazo a todos los tipos de violencia contra las mujeres, el Ayuntamiento de Callosa, con Mª Carmen Bou como responsable de la concejalía de Igualdad, nos concentramos en la puerta del ayuntamiento a las 12:00, donde se lee un manifiesto para revindicar la necesidad de continuar uniendo nuestros esfuerzos en la lucha contra esta lacra social. Con el objetivo de conseguir un progreso real hacia la igualdad, la paz y el desarrollo de nuestra sociedad.