965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Benidorm acull el proper divendres, 31 de març de 2023, la 1ª Fira educativa i comarcal de Formació Professional de La Marina Baixa, en horari de 08:30 a 14:30 i de 17:00 a 20:00, en el carrer de pilota del Palau d’Esports L’Illa de Benidorm.
Aquesta fira està impulsada des del Consell Territorial de Formació Professional de La Marina Baixa, amb la participació i col·laboració de tots els agents que estan representats en el mateix, la Conselleria d’educació, cultura i esport, la Conselleria d’Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball, tots els ajuntaments de la Marina Baixa, així com les entitats representatives del sector empresarial, centres educatius i agents socials.
La població destinatària d’aquest esdeveniment és l’alumnat en general, de qualsevol nivell, així com la ciutadania interessada en millorar o obtindre les capacitacions professionals en més possibilitats d’empleabilitat.
Les dinou famílies professionals implantades a la comarca mostraran els diferents itineraris formatius que s’ofereixen en La Marina Baixa mitjançant exposicions i demostracions pràctiques de les competències professionals relacionades en cadascuna, els continguts impartits en els diferents cicles formatius i certificats professionals, així com les diferents opcions d’estudis professionals presents al nostre territori.
Tanmateix, les empreses que treballen juntament amb els centres educatius per actualitzar i modernitzar aquesta oferta formativa estaran presents a la fira, junt a la resta d’agents relacionats amb el desenvolupament de la formació professional (entitats i administracions locals, organitzacions sindicals, organitzacions empresarials i agents de desenvolupament local).
Es tracta d’una oportunitat d’obtindre informació dirigida a orientar a la població en totes les opcions de les que disposa per sumar-se a l’FP i desenvolupar la seua carrera professional, així com reciclar els seus coneixements o descobrir la forma de que es reconeguen les competències professionals adquirides mitjançant la seua experiència laboral.
Des del Consell Territorial d’FP de La Marina Baixa es convida a tota la ciutadania a gaudir d’una jornada que persegueix difondre les oportunitats que poden trobar en els estudis de formació professional.
 
[CAS] Benidorm acoge el próximo viernes, 31 de marzo de 2023, la 1ª Feria educativa y comarcal de Formación Profesional de La Marina Baixa, en horario de 08:30 a 14:30 y de 17:00 a 20:00, en la calle de pelota del Palacio de Deportes La Isla de Benidorm.
Esta feria está impulsada desde el Consejo Territorial de Formación Profesional de La Marina Baixa, con la participación y colaboración de todos los agentes que están representados en el mismo, la Consellería de educación, cultura y deporte, la Consellería de Economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo, todos los ayuntamientos de la Marina Baixa, así como las entidades representativas del sector empresarial, centros educativos y agentes sociales.
La población destinataria de este acontecimiento es el alumnado en general, de cualquier nivel, así como la ciudadanía interesada en mejorar u obtener las capacitaciones profesionales con más posibilidades de empleabilidad.
Las diecinueve familias profesionales implantadas en la comarca mostrarán los diferentes itinerarios formativos que se ofrecen en La Marina Baixa mediante exposiciones y demostraciones prácticas de las competencias profesionales relacionadas en cada una, los contenidos impartidos en los diferentes ciclos formativos y certificados profesionales, así como las diferentes opciones de estudios profesionales presentes en nuestro territorio.
Además, las empresas que trabajan junto con los centros educativos para actualizar y modernizar esta oferta formativa estarán presentes a la feria, junto al resto de agentes relacionados con el desarrollo de la formación profesional (entidades y administraciones locales, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y agentes de desarrollo local).
Se trata de una oportunidad de obtener información dirigida a orientar a la población en todas las opciones de las que dispone para sumarse a la FP y desarrollar su carrera profesional, así como reciclar sus conocimientos o descubrir la forma de que se reconozcan las competencias profesionales adquiridas mediante su experiencia laboral.
Desde el Consejo Territorial de FP de La Marina Baixa se invita a toda la ciudadanía a disfrutar de una jornada que persigue difundir las oportunidades que pueden encontrar en los estudios de formación profesional.