• ca
  • es
Inici » Educació » Sol·licitud de les FAMÍLIES per participar en el programa “Xarxa Llibres de text de la Comunitat Valenciana”. curs 2015/2016

Sol·licitud de les FAMÍLIES per participar en el programa “Xarxa Llibres de text de la Comunitat Valenciana”. curs 2015/2016

| 3 desembre, 2015

xarxallibresInteressats / Sol·licitants

Les pares/mares, tutors o representants legals de l’alumnat que estigui matriculat, durant el curs escolar 2015/16, en Educació Primària, en unitats d’educació
especial en centres ordinaris, Educació Secundària Obligatòria o en Formació Professional Bàsica i hagin adquirit els llibres de text o un altre material curricular.

Requeriments

a) l’alumnat ha d’estar matriculat, durant el curs escolar 2015/16, en els ensenyaments anteriorment citades.

b) l’alumnat ha d’estar empadronat en algun municipi o entitat local menor de la Comunitat Valenciana.

c) La sol·licitud és individual; per tant, s’ha de presentar una sol·licitud per cada alumne o alumna.

d) En la sol·licitud s’inclourà el NIA (Número d’Identificació de l’Alumne) i el codi del centre. Tots dos seran facilitats pel centre.

e) La presentació de la sol·licitud implicarà que el / la sol·licitant declara que són certes les dades que consten; que es compromet a conservar els llibres de text i material rebuts en bon estat, ia tornar al fons solidari de llibres de text en finalitzar el curs 2015/16.

L’inici i finalització del termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 de desembre fins al 23 de desembre.

La sol·licitud degudament emplenada i acompanyada de les factures o document justificatiu de la compra dels llibres de text o material curricular que hagi adquirit, original, duplicat o còpia compulsada. Fotocòpia del DNI del pare o mare i fotocòpia de número de compte bancari. De conformitat amb el que estableix l’ordre de convocatòria, les factures o documents de valor probatori equivalent han de contenir la següent informació: CIF/NIF del proveïdor, denominació de l’empresa, data i número de la factura, relació nominal dels productes adquirits amb el seu preu. En aquests documents podrà figurar el nom de l’alumne/a del pare/ mare / tutor legal; si no figurés, la persona sol·licitant ha d’estampar la seva signatura i farà constar el seu nom i número de DNI.

Xarxa Llibres

Formulari per les families. No emplenable

Asistent de tramitació telemàtica: Punxa açí

Comparteix a les xarxes socials...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tags:

Category: Educació, Notícies

Los comentarios están cerrados.