• ca
  • es
Inici » L’Ajuntament » Regidories » Urbanisme

Urbanisme

L’equip està format per:

1 arquitecte municipal
1 arquitecte tècnic
2 administratius
3 auxiliars administratius

Entre les principals funcions que duen a terme, destaquen les següents:

Planejament, gestió i disciplina:
– Atenció i orientació al ciutadà en temes relacionats amb urbanisme, obres i medi ambient.
– Planejament i informació Plans Generals d´Ordenació Urbana, Plans Parcials i Programes d´Actuació Integrada.
– Control de disciplina urbanística. Expedients d’infracció i expedients sancionadors.
– Notificació als interessats de les resolucions adoptades per la Junta de Govern Local i/o Plenari.
– Emissió de certificats i cèdules urbanístiques.
– Informació sobre la qualificació del sòl.
– Gestió de projectes de reparcel·lació.
– Gestió de projectes d’estudis de detall.
– Gestió de projectes de cessió de terrenys.
– Gestió de projectes d’urbanització.
– Expedients de ruïna. Visita i inspecció d’edificis.
– Ordres d’execució.
– Elaboració d’informes.

Llicències municipals:
– Llicències d’obres majors.
– Llicències d’obres menors.
– Llicències d’activitat.
– Llicències d’instal·lació de grues.
– Cèdules d’habitabilitat i llicències d’ocupació
– Llicències de Segregació i Parcel·lacions.
– Gestió i col·laboració autoritzacions administratives sectorials.

Dins d´esta regidoria es troba el departament de Serveis Tècnics de l’Ajuntament.
Oficina Tècnica Municipal:
Plaça d’Espanya, 14 – 1r pis
03510 Callosa d’en Sarrià
Tel: 965 88 03 24  Fax: 965 88 23 36
Email: otm@callosa.es
Horari de l’oficina: de dilluns a divendres de 8.00h. a 15.00h.

Ultimes noticies relacionades amb Urbanisme

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin