• ca
  • es
Inici » Cultura » L’Ajuntament convoca una beca formativa per a titulats en Grau d’Història o d’Informació i Documentació

L’Ajuntament convoca una beca formativa per a titulats en Grau d’Història o d’Informació i Documentació

| 29 març, 2017

*La beca està finançada per la Diputació Provincial d’Alacant

L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià ha convocat una beca formativa per al departament de Cultura dirigida a joves menors de 30 anys que posseïsquen les titulacions de Grau en Història o Grau en Informació i Documentació. La beca forma part de la convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província d’Alacant.

 

La durada de la beca serà de fins a 3 mesos a realitzar en el període comprés entre l’1 de juliol al 31 d’octubre de 2017, a elecció de cada Ajuntament. La dedicació dels destinataris de les beques serà, com a mínim, de 20 hores setmanals i un màxim de 25 hores.

 

La Diputació d’Alacant sufragarà el 100% de la dotació mensual bruta de la beca a percebre pel becari/a, sent l’import de cadascuna de les beques de 500 euros mensuals bruts.

 

Els joves interessats a sol·licitar aquesta beca hauran de complir els següent requisits: estar empadronat en el municipi de Callosa d’en Sarrià; haver finalitzat estudis universitaris o cicles formatius de grau superior l’any 2014, 2015, 2016 i expliquen, com a màxim, amb 30 anys d’edat; no estar gaudint d’una altra beca o ajuda de la mateixa o análago finalitat; i no desenvolupar activitat laboral remunerada durant el període de gaudi de la beca.

 

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià des de hui, 29 de març, i fins al pròxim 25 d’abril.

 

La documentació a aportar pels joves interessats és la següent: Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent; certificat d’empadronament; declaració responsable de no estar culpable en cap de les circumstàncies que impedeixen obtenir la condició de beneficiari, assenyalades en l’article 13 LGS; titulació requerida per a poder optar a la beca i relació detallada dels mèrits a valorar.

 

En el procés de selecció es valorarà l’expedient acadèmic, realització de cursos especialitzats, altres titulacions que tinguen relació amb la matèria objecte de la beca, coneixements de valencià, acreditats mitjançant certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, altres idiomes, entrevista personal, etc.

 

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Cultura, Notícies

Los comentarios están cerrados.