• ca
  • es
Inici » Esdeveniments » CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 5 juny, 2017

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió extraordinària i urgent del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 5 de juny de 2017 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- APRECIACIÓ DE LA URGÈNCIA.

 

2.- MOCIÓ A PROPÒSIT DEL DOCUMENT D’ABAST EMÈS PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL I D’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL CORRESPONENT A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE CALLOSA D’EN SARRIÀ, DEL SECTOR ANÍBITS-MARGEQUIVIR.

 

 

En Callosa d’en Sarrià, a 1 de juny de 2017.

 

 

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.