• ca
  • es
Inici » Urbanisme Estratègic

RSSCategoría: Urbanisme Estratègic

La nova parada de l’autobús situada en la part alta de la carretera d’Alacant estarà operativa la setmana vinent

La nova parada de l’autobús situada en la part alta de la carretera d’Alacant estarà operativa la setmana vinent

| 9 novembre, 2018

*L’equip de govern, després de nombroses reunions amb Conselleria i el servei territorial d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, aconsegueix donar resposta a una de les peticions veïnals més demandada

La Carretera d’Alacant disposarà a partir de la setmana vinent d’una nova parada d’autobús en la seua part alta, justament enfront del número 8 d’aquest vial.

 

Així ho ha donat a conèixer l’equip de govern, en aconseguir els permisos pertinents de la Conselleria i el servei territorial d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, després d’una àrdua gestió administrativa amb nombroses reunions mantingudes amb aquests organismes per part de les Regidories de Trànsit i Urbanisme de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, encapçalades per l’edil Lumi Puigcerver.

 

Així doncs, des de l’Ajuntament s’ha procedit ja a la senyalització de la nova parada, que serà únicament per a la baixada de passatgers, sense que haja sigut necessari finalment executar obra alguna per a habilitar la parada.

 

La nova parada de l’autobús interurbà, que estarà operativa a partir de la setmana vinent, es trobarà a partir d’ara més cèntrica, prop de la plaça de les Quatre Carreteres, amb el que beneficiarà als usuaris, sobretot, d’avançada edat, que fins ara havien de desplaçar-se al centre del poble des de la parada que se situa en la part baixa de la carreta d’Alacant, als afores del nucli urbà.

 

Amb aquest assoliment l’equip de govern de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià dóna resposta a una de les peticions més demandades per la ciutadania.

L’Ajuntament sol•licita a la Diputació condicionar una plaça i un reten de la Policia Local en el futur edifici Polifuncional

L’Ajuntament sol•licita a la Diputació condicionar una plaça i un reten de la Policia Local en el futur edifici Polifuncional

| 25 octubre, 2018

*El projecte s’ha remés a l’organisme provincial perquè siga aprovat dins de la convocatòria d’ajudes a obres financerament sostenibles  

L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, a través del departament d’urbanisme, ha remés a la Diputació d’Alacant un projecte per a condicionar una plaça al carrer de Ramón y Cajal, així com habilitar una reguarda per a la Policia Local en el futur edifici Polifuncional, situat en aquest vial.

 

El projecte contempla el condicionament d’una plaça amb una superfície de 953 metres quadrats, que serviria com a zona d’esplai amb bancs, arbrat i jardineria i una zona de jocs infantils. La plaça se situaria al costat del nou edifici Polifuncional amb la finalitat de dinamitzar la nova infraestructura.

 

D’altra banda, a través d’aquest projecte s’habilitaria un reten per a la Policia Local en l’edifici Polifuncional que en aquests moments està en plena execució. Així mateix, es construiria un aparcament subterrani en el semisoterrani de la plaça amb capacitat per a huit vehicles destinats a la Policia Local i a ús municipal.

 

El projecte s’ha remés la Diputació Provincial d’Alacant perquè siga aprovat dins de la convocatòria d’ajudes a obres financerament sostenibles. El pressupost ascendeix a un total de 216.505,24 euros.

Finalitzades les obres de reparació del Camí dels Clots

Finalitzades les obres de reparació del Camí dels Clots

| 24 setembre, 2018

Les obres de reparació del Camí dels Clots, situat en la zona de l’Algar (al costat de la carretera CV7531), ja s’han finalitzat, obrint el camí a la circulació de vehicles. Els treballs han consistit en la reparació de la foradada que presentava el vial, així com d’un tram de la canonada de la xarxa d’aigua potable i reg, el servei del qual s’havia reposat de forma provisional.

 

Igualment, l’empresa adjudicatària ha reparat la canonada existent i ha compactat el terreny amb zahorra, ha realitzat una solera de formigó armat i ha asfaltat la superfície del vial.

 

Les obres han tingut un cost que ascendeix a 16.135,92 euros, finançats per la Generalitat Valenciana a través de la convocatòria d’ajudes per a pal·liar els danys produïts pels temporals de pluges en 2017.

 

La subvenció d’aquesta convocatòria ascendeix a un total de 37.949,35 euros, per la qual cosa al Camí dels Clots, se sumen altres projectes que han donat solució a diversos desperfectes ocasionats per dita temporal de pluges com són l’obra complementària executada en el carrer Plataners (Urbanització Santa Clara), la reparació del Camí Onaer-Margeve, l’arranjament de la sèquia en la ‘Grava’ (partida Fons) i la recollida d’aigües al barranc en la zona del pàrquing dels ‘Pisos Rojos’.

Finalitzen les obres de reparació i consolidació del carrer Plataner afectada per les pluges de gener de 2017

Finalitzen les obres de reparació i consolidació del carrer Plataner afectada per les pluges de gener de 2017

| 13 setembre, 2018

Les obres de reparació i consolidació del carrer Plataner, situada en la Urbanització Santa Clara, ja han finalitzat, facilitant la circulació de vehicles per aquest vial.

(Foto del carrer Plataner de gener de 2017)

El carrer havia patit el seu enfonsament com a conseqüència del temporal de pluges de gener de 2017, amb el consegüent trencament de les xarxes d’aigua potable, el trencament de la xarxa d’enllumenat públic i de la xarxa de baixa tensió. Aquests serveis van ser reposats de forma provisional per l’Ajuntament i amb la finalització de les obres se’ls ha donat una solució definitiva.

 

Les obres de reparació i consolidació del vial han sigut subvencionades per la Diputació d’Alacant amb un pressupost de licitació de 171.438 euros. A aquests treballs se sumisca una obra complementària per a la substitució d’un tram de canonada de 113 metres, que ha comptat amb una subvenció de la Generalitat Valenciana de 10.712,11 euros.

 

Les obres han consistit en una primera actuació corresponent a l’estabilitat del carrer amb la retirada dels elements i terres que s’havien lliscat i l’execució d’un mur de contenció. Posteriorment, s’ha procedit al farciment amb material drenant i la compactació del mateix fins a la cota d’acabat. Igualment, s’ha procedit a la reposició de les canalitzacions de serveis afectades d’aigua potable, enllumenat públic energia elèctrica, sanejament i telefonia. Finalment, s’ha executat els acabats d’asfalt i voreres que s’havien vist afectats.

Les obres de l’Edifici Polifuncional i l’Aulari a bon ritme

Les obres de l’Edifici Polifuncional i l’Aulari a bon ritme

| 12 setembre, 2018

*Les dependències de la Policia Local es traslladaran a aquestes noves instal•lacions

Les obres dels projectes del futur Edifici Polifuncional i de l’ampliació de l’Aulari en zona cultural continuen a bon ritme, amb la qual cosa des de l’Ajuntament s’espera que puguen complir amb els terminis establits.

Així, l’Edifici Polifuncional, el termini del qual d’execució és de 10 mesos, podria estar acabat si tot marxa segons el previst abans que acabe l’any. Mentre que les obres de l’Aulari, que tenen un termini d’execució d’11 mesos podrien estar finalitzades a la fi de gener de 2019.

L’edifici Polifuncional té un pressupost d’adjudicació que ascendeix a 362.746,49 euros, que serà subvencionat per la Diputació d’Alacant en un 75%. L’edifici situat en la partida Peita, en el carrer de Ramón y Cajal, constarà d’una planta semisoterrani i 2 plantes sobre rasant amb un total de 559,07 m2 construïts.

Per la seua banda, l’Aulari, que serà una ampliació del mateix Edifici Polifuncional, té un cost que ascendeix a 350.652,06 euros que serà subvencionat també per la Diputació d’Alacant en un 75%. L’Aulari constarà de planta semisoterrani i 2 plantes sobre rasant amb un total de 675,35 m2 construïts.

Des del Govern local ja s’ha anunciat que les dependències de la Policia Local es traslladaran a aquestes noves instal•lacions. Així mateix, es té previst que les noves infraestructures donen resposta a l’activitat cultural i formativa que es desenvolupa en l’actualitat en la Casa de Cultura i altres dependències municipals que s’han quedat xicotetes, igualment, podria albergar a diferents associacions del municipi.

Comencen les obres de reparació del Camí dels Clots

Comencen les obres de reparació del Camí dels Clots

| 4 setembre, 2018

Desde la Concejalía d’Urbanisme, que dirigeix l’edil Lumi Puigcerver, s’ha informat de l’inici de les obres de reparació del Camí dels Clots, situat en la zona de l’Algar (al costat de la carretera CV7531). Els treballs consistiran en la reparació de la foradada que presenta el vial, així com d’un tram de la canonada de la xarxa d’aigua potable i reg, el servei del qual es va reposar de forma provisional.

El carrer roman tallada i l’empresa adjudicatària del projecte procedirà a excavar per a sanejar la foradada i emplenar-ho amb pedra i zahorra consistent. Igualment, repararà la canonada existent i compactarà el terreny amb zahorra, es realitzarà una solera de formigó armat i s’asfaltarà la superfície del vial.

PROJECTE DE REPARCELACIO FORÇOSA DE l’ÀREA DE REPARTIMENT Nº 4

| 21 agost, 2018

MEMORIA REPARCELACIO.

SITUACIÓN PGOU FIRMADO.

AREA REPARCEABLE TOPOGRAFIA FIRMADA.

AREA REPARCEABLE FINCAS APORTADAS.

AREA  REPARCEABLE FINCAS ADJUDICADAS.

SUPERPUESTO APORTADAS ADJUDICADAS  

 

 

Modicicació anunci Projecte de reparcel·lació de l’AREA DE REPARTIMENT Nº 4 del Pla General d’Ordenació Urbana de Callosa d’en Sarrià

Modicicació anunci Projecte de reparcel·lació de l’AREA DE REPARTIMENT Nº 4 del Pla General d’Ordenació Urbana de Callosa d’en Sarrià

| 28 juny, 2018

ANUNCI

Ajuntament de Callosa d’en Sarrià

Informació pública de l’aprovació de la modificació del text refós del Projecte de reparcel·lació de l’AREA DE REPARTIMENT Nº 4 del Pla General d’Ordenació Urbana de Callosa d’en Sarrià

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 26 de juny de 2018, va adoptar, entre uns altres, el següent acord:

«Primer. Aprovar la modificació del text refós del Projecte de reparcel·lació de l’AREA DE REPARTIMENT Nº 4 DEL Pla General d’Ordenació Urbana, derivada de les correccions exigides en l’escrit de 7 de febrer de 2014, de qualificació del Registre de la Propietat de Callosa d’en Sarria, inscripció de les actes d’ocupació directa dels terrenys dotacionals de l’auditori municipal, formalització de les cessions per a l’ampliació de la carretera Callosa a Altea la Vella, sol·licitud d’extinció de condomini de la parcel·la inicial nº 9 així com del canvi de titularitat de les finques inicials núm. 3-4, 5, 9 i 10 .

Segon. Sotmetre a informació pública per termini d’1 mes, a fi que els interessats puguen presentar les al·legacions o objeccions que estimen pertinents, en compliment de l’article 92.2 a) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, en relació amb els articles 94.3 i 96.1 c) de la mateixa norma. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d’aquest Ajuntament [adreça https://www.callosa.es] i en el portal de transparència i tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Tercer. Publicar l’acord d’aprovació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana als efectes legals procedents.

Quart. Notificar aquest acord als titulars dels drets afectats, a manera individual.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals d’urbanisme situades en Plaça d’Espanya nº 14-1º».

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar amb caràcter potestatiu, en el termini d’un mes, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar la present resolució.

Així mateix, podrà directament interposar, en el termini de dos mesos a partir de la notificació del present, recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu d’Alacant.

Tot açò de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques

Callosa d’en Sarria 27 de juny de 2018
L’Alcalde President,

Josep Saval Gregori.

L’Ajuntament repara les foradades del Camí Onaer-Margeve afectades pel temporal de pluges de gener de 2017

L’Ajuntament repara les foradades del Camí Onaer-Margeve afectades pel temporal de pluges de gener de 2017

| 15 juny, 2018

*Les obres estan subvencionades per la Generalitat Valenciana

L’Ajuntament ha reparat les foradades del Camí Onaer-Margeve, afectat pel temporal de pluges de gener de 2017. Es tracta d’un dels principals camins que uneixen el casc urbà amb infinitat de parcel·les agrícoles que abasten la partida de Onaer i la partida de Margeve.

 

Aquest camí d’acusada pendent que es troba amb un ferm de formigó va patir desplaçaments i embranzides per corriments de terres amb canvis de vessaments d’aigües subterrànies a conseqüència de les pluges torrencials de 2017, per la qual cosa el trànsit de vehicles per determinades zones del mateix és bastant dificultós. Per tot açò, els treballs s’han començat amb la reparació amb formigó de diverses foradades que presenta el camí.

 

L’actuació contempla a més la restauració dels corriments de terra i una reparació que consistirà en canalitzar l’aigua superficial i subterrània que prové de vessaments per mitjà d’un tub enterrat sota el paviment que la portarà a la sèquia existent a l’altre costat del vial, evitant així les contínues aigües que discorren per la superfície del vial que ho fa perillós i dificulta el rodament dels vehicles a causa del pendent existent. Aquests treballs per a la canalització d’aigües s’iniciaran en les pròximes setmanes, completant així l’actuació.

 

Les obres tenen un pressupost total de 4.057 euros, subvencionat per la Generalitat Valenciana a través de les ajudes per a pal·liar els danys produïts pels temporals de pluges en 2017. El total d’aquesta ajuda ascendeix a 37.949,36 euros i amb elles s’intervindrà, a més d’en el Camí Onaer-Margeve, en el sanejament de la Urbanització Santa Clara, la reparació de foradades del Camí dels Clots, l’arranjament de la sèquia en la ‘Grava’ (Partida Fondo) i la recollida d’aigües cap al barranc en el pàrquing dels Pisos Rojos.

Noves reparacions per filtracions subvencionades per la Generalitat Valenciana

Noves reparacions per filtracions subvencionades per la Generalitat Valenciana

| 7 maig, 2018

Ja s’han finalitzat els treballs de reparació d’una gotera que afectava a la Biblioteca l’Espill. Aquesta actuació se sumisca a les actuacions que es van dur a terme el passat mes de desembre per a la reparació de les filtracions que presenta el sostre d’aquest edifici municipal com a conseqüència del temporal de pluges esdevingut al desembre de 2016. Amb aquesta nova intervenció l’Ajuntament dóna per solucionats els problemes per filtracions que presentava la Biblioteca.

Aquestes obres han sigut subvencionades per Presidència de la Generalitat Valenciana, ja que formen part de la memòria presentada per l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià en la convocatòria d’ajudes per a pal·liar els danys produïts per les fortes pluges de novembre i desembre de 2016, en la qual es contemples diverses actuacions en el municipi. El total de la subvenció per al conjunt d’actuacions ascendeix a 33.516,09 euros i, en concret, la reparació del sostre de la Biblioteca Municipal ascendeix a un total de 12.272,90 euros.

A càrrec d’aquesta mateixa subvenció, la setmana vinent es començarà una nova actuació en un altre emplaçament. Es tracta de la reparació d’una sèquia que es va trencar com a conseqüència d’un corriment de terra que es va produir amb motiu del trencament de la canonada de reg de la Font Major. El cost d’aquesta actuació és de 2.850 euros.