• ca
  • es
Inici » Hacienda y Pratrimonio

RSSCategoría: Hacienda y Pratrimonio

S’obri el procés de votació de les propostes presentades als Pressupostos Participatius

| 11 març, 2019

L’equip de govern continua amb el procés dels Pressupostos Participatius. Pel que, després de la presentació de propostes per part dels veïns i veïnes del municipi, es procedirà ara a la votació d’aquestes.

 

Així, des del 13 fins al 29 de març totes les veïnes i veïns majors de 16 anys i empadronats a Callosa d’en Sarrià podran participar en el procés de votacions.

 

Les propostes seleccionades i tota la informació es pot consultar a la Casa de Cultura i a la Biblioteca Municipal. També a través de la web municipal www.callosa.es en l’apartat de ‘Callosa Participa’. En total s’han seleccionat onze propostes i es podran votar un màxim de 3 opcions.

 

Les votacions seran presencials. Es podrà votar a la Casa de Cultura i a la Biblioteca Pública Municipal. L’horari per a votar serà el següent: De dilluns a divendres a la Casa de Cultura, de 09.30 a 15.00 hores, i a la Biblioteca, de 10.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores.

 

Per a exercir el dret al vot cal presentar el DNI o document que acredite l’empadronament en el municipi.

El Ple Municipal aprova definitivament el Pressupost 2019

| 15 febrer, 2019

*Els comptes municipals s’han aprovat finalment després de desestimar l’única al•legació presentada

Aquesta vesprada s’ha celebrat a la Casa de Cultura una sessió plenària extraordinària en la qual s’ha desestimat una única al·legació sobre un tema específic de Personal presentada per un empleat públic als Pressupostos de 2019.

En primer lloc s’ha ratificat la urgència amb els vots a favor de l’equip de govern, el grup municipal del PP –que comptava amb un regidor menys, per l’absència en aquesta sessió plenària d’Alicia Saval- i l’edil no adscrita Montserrat Romeu. El PSOE i l’edil no adscrita, Mari Carmen Mascaró, han votat en contra de la urgència.

A continuació, la desestimació de l’al·legació ha comptat amb els vots a favor de l’equip de govern, l’abstenció dels populars i de l’edil no adscrita Montserrat Romeu. El PSOE i l’edil no adscrita, Mari Carmen Mascaró, han votat en contra. El vot de qualitat de l’alcalde ha desestimat finalment l’al·legació.

Malgrat la desestimació, l’al·legació presentada per a recollir en la plantilla la Plaça d’Oficial de la Policia Local en el Grup B de titulació amb retribució des del dia d’entrada en vigor de la Llei 17/2017, de 13 de desembre de 2017, de la Generalitat, de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana continuarà la seua tramitació, segons es va aprovar en Junta de Govern el passat 8 de febrer de 2019. Així, una vegada aprovat el pressupost definitivament, des del Departament de Personal s’iniciaran els tràmits per a l’adaptació del Catàleg de Llocs de treball juntament amb la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de treball, en compliment de la Llei 17/2017, ja que la mateixa llei disposa que els ajuntaments podran adaptar la seua estructura en el termini màxim de quatre anys.

 

Pressupostos 2019

Una vegada desestimada l’al·legació al Pressupost, queden definitivament aprovades els comptes municipals per a l’exercici 2019 que ascendeixen a 7.484.753,28 euros.

 

Es tracta d’uns pressupostos austers que intenten no infringir la regla de la despesa i que, no obstant això, continuen en la línia de fomentar les polítiques socials amb destacades partides per a Educació, Igualtat i Joventut.

 

Nova aula P2 en el col·legi Bernat de Sarrià

En Educació a més de contemplar els més de 650.000 euros per als projectes que s’executaran a través del Pla Edificant de la Conselleria en els dos col·legis públics d’Infantil i Primària de Callosa d’en Sarrià (530.939,41 euros per al Bernat de Sarrià i 121.402,16 euros per al Mirantbò), s’invertiran 26.000 euros per a habilitar una aula per a xiquets de 2 anys en el col·legi públic Bernat de Sarrià.

 

Així mateix, es mantindran amb la mateixa quantitat pressupostària les partides per a la subvenció de material escolar (7.000 euros), les ajudes a les AMPAS dels col·legis (11.000 euros), les beques a estudiants d’Erasmus (3.000 euros), les ajudes al transport a estudiants universitaris i d’FP (10.000 euros) i la partida destinada al transport escolar (4.000 euros).

 

Per a la promoció de l’ús del valencià a través d’AVIVA es continuarà destinant 4.500 euros.

 

Foment de les polítiques d’Igualtat

En Igualtat s’experimenta un increment de 1.500 euros respecte a l’anterior pressupost amb un total de 6.000 euros per a desenvolupar activitats de sensibilització, quantitat a la qual se sumen 18.000 euros més, corresponent a la subvenció que ha concedit a l’Ajuntament callosí el Ministeri d’Igualtat. Així mateix, se subscriurà un conveni amb l’associació comarcal contra la violència de gènere ‘Dones amb Veu’, es mantindrà la Unitat Especialitzada en Atenció a la Violència de Gènere de la Policia Local i també se subscriurà un conveni amb l’associació comarcal Anemone (Grup d’autoajuda per a dones amb càncer de mama i ginecològic).

 

Dins de les ajudes socials es destinaran 52.000 euros a la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Baixa, a la qual pertany Callosa d’en Sarrià. A aquesta quantitat se sumaran altres 11.000 euros a ajudes socials que gestionarà el propi Ajuntament. El pressupost dirigit al programa ‘Menjar a casa’ tornarà a ser de 3.000 euros.

 

La partida per a activitats dirigides a la tercera edat es mantindrà en 3.000 euros.

 

Per a desenvolupar activitats de Joventut l’Ajuntament destinarà 15.000 euros que serviran per a continuar impulsant el nou Punt Jove, a través de la Xarxa Jove, amb activitats que atraguen els joves a aquest nou espai i que els done noves alternatives d’oci educatiu, així com altres polítiques que fomenten la seua capacitat de participació i decisió.

 

Els col·lectius i entitats municipals mantindran igualment les mateixes partides. Així, la Associació d’Amics de la Música rebrà 38.000 euros, la Associació de Moros i Cristians 25.000 euros, l’Atlètic de Callosa CF 17.000 euros, i a altres associacions i clubs esportius es destinaran 5.000 euros.

 

Estudi Modificació puntual PGOU

Els pressupostos inclouen a més una partida de 135.000 euros que es destinarà a l’elaboració d’estudis i treballs per a iniciar els tràmits per a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). Es tracta d’una modificació puntual que ha sigut recolzada per tots els representants municipals, ja que vetlarà pel creixement poblacional i econòmic del poble.

 

Inversions

En el capítol d’inversions l’Ajuntament destinarà un total d’1.054.433,05 euros. A més dels projectes ja assenyalats corresponents al Pla Edificant i la inversió per a habilitar el nou aula de P2 en el col·legi Bernat de Sarrià, contemplats dins d’aquest capítol, es destinaran 157.784,12 per a la reparació dels camins Micleta i Pineda. 62.383,59 euros per a la renovació de la xarxa d’aigua potable en el Barri, en el qual s’engloben els carrers La Pau i Barceloneta. 12.000 euros per al condicionament del nou local per a Serveis Tècnics que se situarà en el nou edifici Polifuncional.

 

Igualment, es destinaran 114.400 euros per a la reparació del Camí dels Clots, la intervenció del qual és necessària, ja que la paret que fita amb la carretera d’accés a l’Algar representa actualment un perill, ja que manca de la suficient estabilitat i és necessari realitzar un mur de contenció en la mateixa per a evitar un possible corriment de terres com a conseqüència d’un possible temporal de pluges.

 

Finalment, s’invertiran 6.400 euros per a equipament informàtic a la Biblioteca Municipal. Aquesta última inversió respon a una de les propostes més reiterades que s’han presentat en el procés dels pressupostos participatius. Han sigut nombroses les peticions veïnals registrades perquè es renoven els equips informàtics d’aquest espai públic, ja que els existents es troben bastant obsolets.

Callosa d’en Sarrià aprova els pressupostos per a 2019

| 18 gener, 2019

*Els comptes municipals continuen amb una aposta ferma en polítiques socials, educatives i d’igualtat

El Ple de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià ha aprovat hui els pressupostos de 2019 en la sessió extraordinària celebrada aquesta vesprada. Els comptes municipals ascendeixen a 7.484.753,28 euros.

 

Els pressupostos per a 2019 elaborats per l’equip de govern de Compromís han aconseguit tirar endavant amb els vots a favor de l’executiu local, del grup municipal socialista i de l’edil no adscrita, Mari Carmen Mascaró. El PP i la regidora no adscrita, Montserrat Romeu, s’han abstingut.

Prèviament, s’han votats dues esmenes diferents pertanyents al grup municipal socialista i a l’edil no adscrita, Mari Carmen Mascaró, que no han tirat avant.

 

Segons ha exposat el regidor d’Hisenda, Vicent Llobell, en el Ple, es tracta de “uns pressupostos austers que intenten no infringir la regla de la despesa. Una cosa injusta per als ajuntaments com el de Callosa d’en Sarrià que no té un deute absurd, sinó totalment assumible”.

 

Malgrat l’austeritat, els comptes municipals continuen en la línia de fomentar les polítiques socials amb destacades partides per a Educació, Igualtat i Joventut.

 

Nova aula P2 en el col·legi Bernat de Sarrià

En Educació a més de contemplar els més de 650.000 euros per als projectes que s’executaran a través del Pla Edificant de la Conselleria en els dos col·legis públics d’Infantil i Primària de Callosa d’en Sarrià (530.939,41 euros per al Bernat de Sarrià i 121.402,16 euros per al Mirantbò), s’invertiran 26.000 euros per a habilitar una aula per a xiquets de 2 anys en el col·legi públic Bernat de Sarrià.

 

Així mateix, es mantindran amb la mateixa quantitat pressupostària les partides per a la subvenció de material escolar (7.000 euros), les ajudes a les AMPAS dels col·legis (11.000 euros), les beques a estudiants d’Erasmus (3.000 euros), les ajudes al transport a estudiants universitaris i d’FP (10.000 euros) i la partida destinada al transport escolar (4.000 euros).

 

Per a la promoció de l’ús del valencià a través d’AVIVA es continuarà destinant 4.500 euros.

 

Foment de les polítiques d’Igualtat

En Igualtat s’experimenta un increment de 1.500 euros respecte a l’anterior pressupost amb un total de 6.000 euros per a desenvolupar activitats, quantitat a la qual se sumaran 18.000 euros més, corresponent a la subvenció que ha concedit a l’Ajuntament callosí el Ministeri d’Igualtat. Amb aquest pressupost es té previst realitzar activitats de sensibilització en els centres educatius del municipi i subscriure un conveni amb l’associació comarcal contra la violència de gènere ‘Mujeres con Voz’. Així mateix, es mantindrà la Unitat Especialitzada en Atenció a la Violència de Gènere de la Policia Local. També se subscriurà un conveni amb l’associació comarcal Anémona (Grup d’autoajuda per a dones amb càncer de mama i ginecològic).

 

Dins de les ajudes socials es destinaran 52.000 euros a la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Baixa, a la qual pertany Callosa d’en Sarrià. A aquesta quantitat se sumaran altres 11.000 euros a ajudes socials que gestionarà el propi Ajuntament. El pressupost dirigit al programa ‘Menjar a casa’ tornarà a ser de 3.000 euros.

La partida per a activitats dirigides a la tercera edat es mantindrà en 3.000 euros.

 

Per a desenvolupar activitats de Joventut l’Ajuntament destinarà 15.000 euros que serviran per a continuar impulsant el nou Punt Jove, a través de la Xarxa Jove, amb activitats que atraguen els joves a aquest nou espai i que els done noves alternatives d’oci educatiu, així com altres polítiques que fomenten la seua capacitat de participació i decisió.

 

Els col·lectius i entitats municipals mantindran igualment les mateixes partides. Així, l’Associació d’Amics de la Música rebrà 38.000 euros, l’Associació de Moros i Cristians 25.000 euros, l’Atlètic de Callosa CF 17.000 euros, i a altres associacions i clubs esportius es destinaran 5.000 euros.

 

Estudi Modificació puntual PGOU

Els pressupostos inclouen a més una partida de 135.000 euros que es destinarà a l’elaboració d’estudis i treballs per a iniciar els tràmits per a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). Es tracta d’una modificació puntual que ha sigut recolzada per tots els representants municipals, ja que vetlarà pel creixement poblacional i econòmic del poble.

 

Inversions

En el capítol d’inversions l’Ajuntament destinarà un total d’1.054.433,05 euros. A més dels projectes ja assenyalats corresponents al Pla Edificant i la inversió per a habilitar el nou aula de P2 en el col·legi Bernat de Sarrià, contemplats dins d’aquest capítol, es destinaran 157.784,12 per a la reparació dels camins Micleta i Pinar; 114.400 euros per a la reparació del Camí dels Clots; 62.383,59 euros per a la renovació de la xarxa d’aigua potable en el Barri, en el qual s’engloben els carrers La Pau i Barceloneta; 12.000 euros per al condicionament del nou local per a Serveis Tècnics que se situarà en el nou edifici Polifuncional; i 6.400 euros per a equipament informàtic a la Biblioteca Municipal. Aquesta última inversió respon a una de les propostes més reiterades que s’han presentat en el procés dels pressupostos participatius. Han sigut nombroses les peticions veïnals registrades perquè es renoven els equips informàtics d’aquest espai públic, ja que els existents es troben bastant obsolets.

S’amplia el termini perquè els ciutadans presenten proposades d’inversions als pressupostos de 201

| 29 octubre, 2018

*Els ciutadans podran presentar les seues propostes fins al 16 de novembre a través de la web municipal o presencialment en la Casa de Cultura o Biblioteca

L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià amplia el termini per a presentar les propostes ciutadanes d’inversions als pròxims pressupostos de 2019. Així, els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys que desitgen aportar les seues propostes, podran fer-ho fins al pròxim 16 de novembre a través de la web municipal, en l’apartat Callosa Participa, o presencialment en la Casa de Cultura o en la Biblioteca Municipal.

 

Aquesta iniciativa forma part del projecte de Pressupostos Participatius engegat per l’Ajuntament, amb l’objectiu de fer partícip a la ciutadania en la presa de decisions sobre les inversions municipals. Amb açò, l’executiu local vol promoure la democràcia participativa a Callosa d’en Sarrià, atorgant a la ciutadania poder decisió per a fer de Callosa un poble millor entre tots.

 

Una vegada finalitzat el termini, les propostes de millores per al poble presentades se sotmetran posteriorment a una valoració tècnica i econòmica i, després, a una votació popular per a ser finalment incorporades als pròxim pressupostos de 2019 per a la seua execució.

 

L’Ajuntament assumeix les competències per a escometre millores en l’accessibilitat dels dos col•legis públics de Callosa a través del Pla Edificant

| 28 setembre, 2018

*En Ple va aprovar ahir la decisió, així com una modificació de crèdit per a habilitar un aula com a menjador en el CEIP Bernat de Sarrià i per a instal•lar una nova conducció d’aigua potable

Seguint els passos del Pla Edificant impulsat per la Conselleria d’Educació, el Ple Municipal celebrat ahir va aprovar per unanimitat l’acceptació de la delegació de competències dels diversos projectes que s’executaran en els dos col·legis públics d’Infantil i Primària de Callosa d’en Sarrià que, principalment, milloraran l’accessibilitat de els dos centres.

 

Entre les actuacions que es duran a terme en el CEIP Bernat de Sarrià destaquen diverses actuacions de millora de l’accessibilitat per a alumnes amb mobilitat reduïda, la restauració de la façana, l’ampliació i insonorització del menjador i reforma de la cuina, la construcció d’un gimnàs insonoritzat que servisca de sala multiusos, condicionament de les portes d’eixida d’emergència, la instal·lació d’un interfon en la cuina, ampliació de la zona de porxos i l’adequació dels lavabos de l’edifici d’Infantil.

 

En el CEIP Mirantbò s’instal·larà un ascensor per a resoldre l’accessibilitat d’alumnes amb mobilitat reduïda i la creació d’un pati per a hort escolar.

 

Les memòries tècniques dels diversos projectes presentats al Pla Edificant han sigut redactades pel departament municipal d’Urbanisme i donen resposta a les necessitats plantejades pels propis centres educatius, a través dels seus consells escolars.

 

Les actuacions seran finançades al cent per cent per la Generalitat Valenciana, gràcies al Pla Edificant de la Conselleria d’Educació. Així, per a les actuacions del col·legi Bernat de Sarrià la Conselleria destinarà un pressupost de 530.939,41 euros i per a les del Mirantbò destinarà 121.402,16 euros.

 

Modificació de crèdit

D’altra banda, el Ple d’ahir va acordar també una modificació de crèdit per un import de 23.604,69 euros que va comptar amb els vots favorables de l’equip de govern de Compromís, el grup municipal del PP i l’edil no adscrita Montserrat Romeu. El PSOE i l’edil no adscrita Mari Carmen Mascaró es van abstenir.

 

La modificació de crèdit contempla, d’una banda, habilitar un aula com a menjador en l’edifici d’Infantil del col·legi públic Bernat de Sarrià, situat en la plaça del Llaurador, per la urgent necessitat que presenta el centre educatiu.

 

D’altra banda, dins d’aquesta modificació també es contempla instal·lar una nova conducció que connectarà la canonada d’Algar-Guadalest amb els dipòsits d’aigua. Aquesta mesura s’ha acordat com a alternativa al subministrament d’aigua potable mentre que duren les obres d’impulsió de Margeve-Onaer que es té previst executar en els pròxims mesos. Aquesta nova alternativa se sumaria a l’aigua subministrada per la Comunitat de Regants d’Onaer.

 

El projecte està avalat pel departament municipal d’Urbanisme i per la Comunitat General de Regants i, amb açò, es garantirà el subministrament d’aigua potable al cent per cent durant una de les obres de major importància que es realitzaran en una de les principals infraestructures hídriques del municipi.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

| 18 setembre, 2018

L’equip de govern inicia el procés per a aplicar el programa de pressupostos participatius en 2019

| 13 setembre, 2018

*L’executiu local va mantenir ahir una primera reunió amb la ciutadania per a informar de com participar i presentar propostes

El Govern local va celebrar ahir a la vesprada una primera reunió amb els ciutadans i ciutadanes de Callosa d’en Sarrià que va servir per a explicar el procés del programa de pressupostos participatius que s’aplicarà en els comptes municipals de 2019.

 

L’alcalde, Josep Saval, el regidor d’Hisenda, Vicent Llobell, l’edil de Participació Ciutadana, Estela Menaches i l’edil d’Urbanisme, Lumi Puigcerver, van informar en la trobada dels passos a seguir per a presentar les propostes ciutadanes que, després de ser valorades pels diferents departaments municipals, podrà ser incloses com a inversions en els pròxims pressupostos.

 

A la trobada van assistir, a més de diversos membres de la Corporació municipal, representants de diferents entitats locals i de la comunitat educativa de la localitat. Alguns assistents ja van plantejar algunes propostes durant la reunió que ara hauran de presentar-se formalment a través dels formularis creats a aquest efecte.

 

El projecte de pressupostos participatius té com a objectiu fer partícip a la ciutadania en la presa de decisions sobre les inversions municipals. Amb açò, l’executiu local vol promoure la democràcia participativa a Callosa d’en Sarrià, atorgant a la ciutadania poder decisió per a fer de Callosa un poble millor entre tots.

 

En el procés podran participar qualsevol veí o veïna empadronat a Callosa d’en Sarrià i major de 16 anys. Les propostes de millores per al poble presentades se sotmetran a una valoració tècnica i econòmica i, posteriorment, a una votació popular per a ser finalment incorporades als pròxim pressupostos de 2019 per a la seua execució.

 

Els ciutadans i ciutadanes podran enviar les seues propostes a través de la pàgina web municipal (www.callosa.es) per a ser analitzades. I en el cas de no disposar d’Internet, es podrà accedir al formulari per a emplenar-ho i presentar-ho en la Casa de Cultura i en la Biblioteca.

 

Durant els pròxims mesos de setembre i octubre s’arreplegaran les propostes ciutadanes i al novembre es procedirà a la valoració tècnica i econòmica, i se seleccionaran les propostes per les àrees municipals implicades. Durant els mesos de novembre i desembre es presentaran finalment les propostes i es realitzaran les votacions. L’Ajuntament habilitarà per a açò un punt de connexió en la Biblioteca Municipal i per a la votació presencial es posarà una urna en la Casa de Cultura.

 

Finalment, les propostes més votades s’inclouran en el pressupost municipal de 2019 per a la seua execució.

El Govern local celebra demà la primera reunió informativa sobre els pressupostos participatius de 2019

| 11 setembre, 2018

 

L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià celebrarà demà, 12 de setembre, la primera reunió informativa sobre el programa de pressupostos participatius que el Govern local aplicarà en els comptes municipals de 2019. La reunió tindrà lloc en la Casa de Cultura, a partir de les 20.00 hores.

 

El projecte té com a objectiu fer partícip a la ciutadania en la presa de decisions sobre les inversions municipals. Amb açò, l’executiu local vol promoure la democràcia participativa a Callosa d’en Sarrià, atorgant a la ciutadania poder decisió per a fer de Callosa un poble millor entre tots.

 

La reunió servirà per a explicar com serà el procés de participació ciutadana en els pressupostos i tenir una primera presa de contacte amb els ciutadans i ciutadanes interessats a plantejar les seues propostes.

 

En el procés podran participar qualsevol veí o veïna empadronat a Callosa d’en Sarrià i major de 16 anys. Les propostes de millores per al poble presentades se sotmetran a una valoració tècnica i econòmica i, posteriorment, a una votació popular per a ser finalment incorporades als pròxim pressupostos de 2019 per a la seua execució.

 

Els ciutadans i ciutadanes podran enviar les seues propostes a través de la pàgina web municipal (www.callosa.es) per a ser analitzades. I en el cas de no disposar d’Internet, es podrà accedir al formulari per a emplenar-ho i presentar-ho en la Casa de Cultura.

 

Durant els pròxims mesos de setembre i octubre s’arreplegaran les propostes ciutadanes i al novembre es procedirà a la valoració tècnica i econòmica, i se seleccionaran les propostes per les àrees municipals implicades. Durant els mesos de novembre i desembre es presentaran finalment les propostes i es realitzaran les votacions. L’Ajuntament habilitarà per a açò un punt de connexió en la Biblioteca Municipal i per a la votació presencial es posarà una urna en la Casa de Cultura.

 

Finalment, les propostes més votades s’inclouran en el pressupost municipal de 2019 per a la seua execució.

L’Ajuntament convoca la primera reunió informativa sobre els pressupostos participatius de 2019

| 29 agost, 2018

*La reunió se celebrarà el pròxim 12 de setembre, a les 20.00 hores, en la Casa de Cultura

L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià ha organitzat una primera reunió informativa sobre el programa de pressupostos participatius que el govern local aplicarà en els comptes municipals de 2019. Serà el pròxim 12 de setembre, a les 20.00 hores, en la Casa de Cultura.

 

El projecte té com a objectiu fer partícip a la ciutadania en la presa de decisions sobre les inversions municipals. El regidor d’Hisenda, Vicent Llobell, ha manifestat que amb açò “es promourà la democràcia participativa a Callosa d’en Sarrià, atorgant a la ciutadania poder decisió per a fer de Callosa un millor poble entre tots”.

 

La reunió servirà per a explicar com serà el procés de participació ciutadana en els pressupostos i tenir una primera presa de contacte amb els ciutadans i ciutadanes interessats a plantejar les seues propostes.

 

En el procés podran participar qualsevol veí o veïna empadronat a Callosa d’en Sarrià i major de 16 anys. Les propostes de millores per al poble presentades se sotmetran a una valoració tècnica i econòmica i, posteriorment, a una votació popular per a ser finalment incorporades als pròxim pressupostos de 2019 per a la seua execució.

 

Els ciutadans i ciutadanes podran enviar les seues propostes a través de la pàgina web municipal (www.callosa.es) per a ser analitzades. I en el cas de no disposar d’Internet, es podrà accedir al formulari per a emplenar-ho i presentar-ho en la Casa de Cultura.

 

Durant els pròxims mesos de setembre i octubre s’arreplegaran les propostes ciutadanes i al novembre es procedirà a la valoració tècnica i econòmica, i se seleccionaran les propostes per les àrees municipals implicades. Durant els mesos de novembre i desembre es presentaran finalment les propostes i es realitzaran les votacions. L’Ajuntament habilitarà per a açò un punt de connexió en la Biblioteca Municipal i per a la votació presencial es posarà una urna en la Casa de Cultura.

 

Finalment, les propostes més votades s’inclouran en el pressupost municipal de 2019 per a la seua execució.

L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià aprova els pressupostos per a 2018

| 26 juliol, 2018

*Compromís, PP i l’edil no adscrita Montserrat Romeu arriben a un acord per a desbloquejar els comptes per responsabilitat política

*Els comptes municipals aposten fort per les polítiques de Joventut, inclouen l’aplicació de la primera fase de la RPT, un estudi per a la modificació puntual del PGOU i inversions que donen resposta a peticions veïnals

 

El Ple de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià ha aprovat hui els pressupostos de 2018 en la sessió ordinària celebrada aquesta nit. Els comptes municipals ascendeixen a 6.746.527 euros, amb una previsió d’ingressos que creix en conjunt un 2,51% respecte a 2017. En el capítol de despeses el pressupost per a 2018 ascendeix a 6.455.895 euros, la qual cosa suposa una reducció de 124.258 euros pel que fa a l’exercici anterior, és a dir, un 1,90% menys.

La responsabilitat política mostrada pels grups municipals de Compromís, PP i l’edil no adscrita, Motserrat Romeu, ha desbloquejat finalment els pressupostos municipals 2018. Els responsables municipals han aconseguit un consens anteposant així els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Callosa d’en Sarrià, amb l’objectiu que l’activitat municipal puga seguir desenvolupant-se amb normalitat sense que siguen afectats els serveis que l’Ajuntament presta a la ciutadania.

Els comptes municipals preveuen un important increment en polítiques de Joventut, contemplen inversions que donen resposta a demandes veïnals, així com un estudi per a la modificació puntual del PGOU. Igualment inclou la primera fase de l’aplicació de la RPT municipal.

Aplicació de la RPT

La Relació de Llocs de treball (RPT), aprovada amb el consens de treballadors i sindicats de l’Ajuntament en la Taula de Negociació, s’aplicarà en dues fase, incrementant les despeses de personal en 136.355 euros en la primera fase que anirà a càrrec dels comptes de 2018. La segona fase s’aplicarà en els pressupostos de 2019. Dins d’aquest increment en Personal, també apareix reflectit la pujada de l’1,5% dels sous d’empleats públics establida en la Llei General de Pressupostos de l’Estat per a 2018, per la qual cosa l’augment en aquest capítol de Personal serà de 214.651,37 euros respecte a l’any 2017.

Polítiques de Joventut

Un altre de les partides que experimentarà un important increment serà el destinat a activitats de Joventut que passarà de 6.000 euros en 2017 a 17.000 euros. Des del govern local es vol impulsar el nou Punt Jove, a través de la Xarxa Jove, amb activitats que atraguen als joves a aquest nou espai i que els done noves alternatives d’oci educatiu, així com altres polítiques que fomenten la seua capacitat de participació i decisió. Per a dotar de contingut el nou espai l’Ajuntament comptarà amb la col·laboració de tres empreses del poble que també desenvoluparan activitats juvenils de diversa índole. Així mateix, es negociarà per a mancomunar el servei de Xarxa Jove.

Estudi Modificació puntual PGOU

Els pressupostos inclouen a més una partida de 82.200,51 euros que es destinarà a l’elaboració d’un estudi per a iniciar els tràmits per a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). Es tracta d’una modificació puntual que ha sigut recolzada per tots els representants municipals, ja que vetlarà pel creixement poblacional i econòmic del poble.

Aposta per la polítiques socials i educatives

La política del govern local continuarà apostant per l’ajuda social i l’educació. Així, es destinaran 52.000 euros (2.000 euros més que en 2017) a la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Baixa, a la qual pertany Callosa d’en Sarrià. A aquesta quantitat se sumaran altres 11.000 euros a ajudes socials que gestionarà el propi Ajuntament. El pressupost dirigit al programa ‘Menjar a casa’ tornarà a ser de 3.000 euros.

La partida per a activitats dirigides a la tercera edat també s’ha incrementat comptant amb 3.000 euros (1.000 euros més).

En l’àmbit educatiu es destinarà una partida per a la subvenció de material escolar de 7.000 euros. Es mantindrà la partida per a les AMPAS dels col·legis amb 11.000 euros. Les beques a estudiants d’Erasmus s’incrementaran en 2018, passant de 2.000 a 3.000 euros. I es mantindran les ajudes al transport a estudiants universitaris i de FP amb una partida de 10.000 euros igual que la partida destinada al transport escolar amb 4.000 euros.

Per a la promoció de l’ús del valencià a través d’AVIVA es continuarà destinant 4.500 euros.

Els col·lectius i entitats municipals mantindran les mateixes partides que en el pressupost anterior a l’Associació d’Amics de la Música (38.000 euros), a l’Associació de Moros i Cristians (25.000 euros), a l’Atlètic de Callosa CF (17.000 euros), i a altres associacions i clubs  esportius (5.000 euros).

D’altra banda, destaca també l’esforç que s’ha realitzat per a poder rebaixar els interessos de deute, que han passat de 39.521 en 2015 a 7.457,07 euros per al pròxim 2018.

Inversions

En el capítol d’inversions cal recalcar que l’Ajuntament destinarà un total de 114.817,16 euros, que se sumen a la modificació de crèdit de 584.388,92 euros aprovada el passat mes de setembre.

Entre les inversions que es duran a terme destaca l’adequació de la parada de l’autobús per valor de 9.000 euros, que dóna resposta una petició veïnal que des de fa anys ve reclamant-se.

Així mateix, es contemplen inversions en les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable en els carrers de Senyera, Nou i Sant Roc, que ja estan executades (18.198,88 euros); inversions que finançaran l’adreça d’obres en Edifici Polifuncional i en l’ampliació de l’Aulari (27.484,03 euros i 27.418,98 euros respectivament); reparacions en El Portal (7.000 euros) o el condicionament del Poador de la Font Major (4.503 euros).

A aquestes inversions cal sumar la modificació de crèdit realitzada el passat mes de setembre per valor de 584.388,92 euros, que contempla el projecte de substitució d’un tram de la impulsió Margeve-Onaer amb un pressupost total de 395.373,04 euros.

En aquest projecte l’Ajuntament finançarà la substitució dels primers 675 metres del tram i els altres 925 metres seran subvencionats per la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

La reparació del Camí de la Casilla per un import de 85.456,69 euros és una altra de les actuacions incloses en aquesta modificació de crèdit, així com la insonorització de la caseta de bombament del carrer de la Font per un import d’11.000 euros; la reparació i reactivació de les càmeres de vigilància que estan instal·lades en el municipi en punts estratègics (9.000 euros); part de la remodelació del carrer d’Engràcia (6.477,78 euros); l’estudi i treballs tècnics del Pla d’Accessibilitat (16.504,40 euros) i diverses adequacions en el servei de recollida i tractament de residus urbans per part de la concessionària AUDECA per valor de 14.872,53 euros, entre uns altres.

Els pressupostos municipals 2018 han sigut aprovats amb els vots a favor de l’equip de govern de Compromís i els de el grup de l’Oposició del PP i l’edil no adscrita Motserrat Romeu. Els regidors del PSOE i l’edil no adscrita, Mari Carmen Mascaró han votat en contra.

“Un compromís per a construir i no per a destruir”

El regidor d’Hisenda, Vicent Llobell, considera que “els pressupostos 2018 estan basats en el control de les despeses no financeres i reflecteixen a més el compromís amb l’estabilitat pressupostària i amb la sostenibilitat financera”. Així mateix, ha dit que responen a “un projecte de ciutat centrat en les persones, basat en l’increment del benestar dels ciutadans i a convertir Callosa d’en Sarrià en un municipi més pròsper, en el qual els joves se senten abrigallats i amb oportunitats per a traure arrels”.

Llobell ha agraït per açò als regidors populars i a l’edil no adscrita Motserrat Romeu “la responsabilitat política que han demostrat en donar el seu suport als pressupostos anteposant els interessos de la ciutadania, amb la finalitat de donar estabilitat a l’activitat municipal”. 

L’edil d’Hisenda ha manifestat que “l’equip de Govern està desitjós d’afrontar el treball que comportarà l’execució dels comptes municipals 2018, una vegada que es publiquen i entren finalment en vigor”.

Per contra, Llobell ha lamentat els vots en contra del grup municipal del PSOE (antics socis de govern) i de l’edil no adscrita Mari Carmen Mascaró que “continuen enrocats en una postura electoralista, en la qual tan sols fan prevaldre els seus interessos personals i de partit, avançant la campanya electoral de 2019, sense tenir en compte a la ciutadania, amb l’únic propòsit de paralitzar l’acció de govern siguen quines siguen les conseqüències”.

En aquest sentit, Llobell també ha criticat durament al PSOE i a l’edil no adscrita Mari Carmen Mascaró per amenaçar amb impugnar el document dels Pressupostos en els tribunals, per un “defecte de forma” en la convocatòria del ple, segons ells. “Intenten cercar escletxes de forma per a intentar bloquejar l’aprovació dels pressupostos i aconseguir així rèdit polític i es veuen frustrats perquè no troben gens. És una rebequeria després d’una altra i l’única cosa que demostren amb açò és el ressentiment que alberguen per haver aconseguit Compromís un regidor més que els socialistes en les passades eleccions”, ha declarat Llobell, qui ha afegit que es tracta de “una pugna que al final tan sols afecta al ciutadà del carrer en intentar paralitzar el pressupost municipal.

Per la seua banda, alcalde de Callosa, Josep Salva, ha lamentat que el PSOE haja preferit “amenaçar amb els tribunals i amb impugnacions”, en compte de centrar-se a debatre els pressupostos. “Alguns estem en política per a construir i no per a destruir”, ha dit.

Saval ha aprofitat també per a “agrair la labor i la possibilitat d’enteniment amb el PP i l’edil no adscrita Motserrat Romeu” i s’ha mostrat satisfet per “el compromís demostrat perquè el poble avance, independentment de les formacions polítiques”.