• ca
  • es
Inici » Esdeveniments

RSSCategoría: Esdeveniments

Obert el termini d’inscripció per al II Torneig de ‘Culepe’

Obert el termini d’inscripció per al II Torneig de ‘Culepe’

| 29 juny, 2017

Després de l’èxit de la seua primera edició, la Regidoria de Cultura tornarà a celebrar enguany un torneig de ‘Culepe’, un joc de naips de gran arrelament en Callosa d’en Sarrià. El torneig tindrà lloc el pròxim 25 de juliol, en la plaça del Convent, a partir de les 18.00 hores.

 

Els interessats a participar poden inscriure’s en la Casa de Cultura o a través del telèfon 96 588 09 46 fins al pròxim 21 de juliol. L’organització del torneig atorgarà tres premis als guanyadors.

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 28 juny, 2017

 

 

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 29 de juny de 2017 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

2.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 6/2017.

3.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

4.- AUTORITZAR LA COMPENSACIÓ DELS DEUTES DE LES OPERACIONS DE CRÈDIT INCLOSES EN EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017 AMB LA CAIXA DE CRÈDIT PROVINCIAL PER A COOPERACIÓ.

5.- MOCIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST.

6.- MOCIÓ RECORDATORI RECLAMANT AJUDES PER DESASTRES OCASIONATS PELS TEMPORALS.

7.- APROVACIÓ DEL PROJECTE “SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DE LA IMPULSIÓ MARGEVE-ONAER EN EL TERME MUNICIPAL DE CALLOSA D’EN SARRIÀ”, i SOL.LICITUT A CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL PER A QUE EXECUTE LES OBRES.

8.- SOL.LICITAR LA CONTINUACIÓ DELS EFECTES DEL SUMINISTRAMENT ELÈCTRIC, BAIX LES MATEIXES CLÀUSULES DE L’ACTUAL CONTRACTE DERIVAT EN MERCAT LLIURE, FINS QUE ES PROCEDIXCA A LA FORMALITZACIÓ DEL NOU CONTRACTE.

9.- MOCIÓ PER A LA PETICIÓ A GOOGLE ESPAÑA DE LA CORRECCIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE CALLOSA D’EN SARRIÀ EN GOOGLE MAPS.

10.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

11.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

12.- PRECS I PREGUNTES

En Callosa d’en Sarrià, a 23 de juny de 2017.

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori

Exposició Fi de Curs Escola d’Art Municipal

Exposició Fi de Curs Escola d’Art Municipal

| 14 juny, 2017

Casa de Cultura ‘Jaume Pastor Fluixà’. Del 15 al 30 de juny de 2017.

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 5 juny, 2017

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió extraordinària i urgent del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 5 de juny de 2017 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- APRECIACIÓ DE LA URGÈNCIA.

 

2.- MOCIÓ A PROPÒSIT DEL DOCUMENT D’ABAST EMÈS PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL I D’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL CORRESPONENT A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE CALLOSA D’EN SARRIÀ, DEL SECTOR ANÍBITS-MARGEQUIVIR.

 

 

En Callosa d’en Sarrià, a 1 de juny de 2017.

 

 

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 24 maig, 2017

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 25 de maig de 2017 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

2.- DECLARACIÓ DE LES FESTES DE SANT JAUME, COM A BÉ IMMATERIAL DE RELLEVÀNCIA LOCAL.

3.- MOCIÓ A FAVOR DEL TREN DE LA COSTA.

4.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 4/2017

5.- EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS Nº 1/2017.

6.- MOCIÓ D’UPYD CALLOSA D’EN SARRIÀ, PER A ADEQUACIÓ DE L’IMIVTNU ALS PRINCIPIS CONSTITUCIONALS TRIBUTARIS.

7.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT I PERIODE MITJÀ DE PAGAMENTS DEL 1er. TRIMESTRE DE 2017.

8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF.

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

9.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

10.-PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 19 de maig de 2017.

 

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori

NaturaEstiu 2017

NaturaEstiu 2017

| 22 maig, 2017

La Volta al món en 60 dies

Visita amb nosaltres els països del món, coneix la seua cultura, gastronomia, història amb els següents tallers:

  • Tallers dels països
  • Expressió corporal
  • Taller de ment activa
  • Taller de jocs tradicionals
  • Taller de psicomotricitat
  • Ludoteca
  • Excursions

 

Alumnes de 3 fins 12 anys

Preu 85€ per alumne/mes

Inscripcions: 22 de maig al 26 de juny

En AZIMUT Animación (C/ Colom, 3, 1er B)

Reunió informativa: 16 de juny a les 18:00 – Casa de Cultura de Callosa d’en Sarrià

 

Viatge a Caravaca de la Cruz maig 2017

Viatge a Caravaca de la Cruz maig 2017

| 22 maig, 2017

Programació:

Eixida a les 7.30 des de la parada de l’autobús de l’ALSA

Ruta turística en “trenet” per Caravaca

Visita al “Santuario de la Vera Cruz” i missa de Julileu

Dinar i visita al “Museo de los Caballos del Vino”

Visita a “Las Fuentes del Marqués” i tornada a Callosa.

 

Inscripcions a la Casa de Cultura de Callosa.

 

Telf. 965880946

Curs de ‘Balconades’ per a adornar els carrers en les Festes de Sant Jaume

Curs de ‘Balconades’ per a adornar els carrers en les Festes de Sant Jaume

| 9 maig, 2017

 

La regidoria de Festes, que dirigeix l’edil Rosa Mari Savall, ha organitzat un Curs de ‘Balconades’ gratuït per a totes aquelles persones que els agrade la pintura i vulguen col·laborar exposant els treballs que realitzen en el curs en els principals carrers del nucli antic del municipi durant les festes de Sant Jaume, que se celebraran els dies 21, 22 i 23 de juliol.

 

El curs començarà el pròxim 5 de juny i tindrà una durada de 16 hores. Serà impartit pel professor Toni Ferri els dilluns, de 17.00 a 19.00 hores, i els dimecres, de 18.00 a 20.00 hores, en la Casa de Cultura.

 

L’Ajuntament posarà a la disposició dels participants les teles i tot el material necessari i es quedarà en propietat les obres realitzades per a l’exposició. Els interessats hauran d’inscriure’s en la Casa de Cultura.

 

La regidora de Festes ha assenyalat que “després de l’èxit que van tenir les ‘Balconades’ de l’any passat, les obres del qual van ser cedides per Gata de Gorgos, hem decidit continuar amb la iniciativa però exhibint les obres que realitzen els nostres veïns a través d’aquest interessant curs”.

 

Guia de les jornades gastronòmiques El Despertar dels Sentits 2017

Guia de les jornades gastronòmiques El Despertar dels Sentits 2017

| 25 abril, 2017

El 1 de maig de 2017 comencen les jornades gastronòmiques de Callosa d’en Sarrià: El Despertar dels Sentits.

Pot descarregar la guia amb tota la informació  i participants de les jornades ací:

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 25 abril, 2017


Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 27 d’abril de 2017 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

ORDRE DEL DIA
Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
2.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PROTECCIÓ ANIMAL.
3.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE RECOLLIDA I ACOLLIMENT D’ANIMALS ABANDONATS.
4.- MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT LA MARGINACIÓ DELS VALENCIANS I VALENCIANES EN ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2017.
5.- DECLARACIÓ DE LES DANSES DE SANT JAUME COM A FESTA D’NTERÉS TURÍSTIC LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
6.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF.
Control de la gestió dels demés òrgans de govern
7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.
8.-PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 21 d’abril de 2017.

l’Alcalde,

Josep Saval Gregori