• ca
  • es
Inici » Esdeveniments

RSSCategoría: Esdeveniments

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 24 juliol, 2017

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 27 de juliol de 2017 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 7/2017.

2.- MOCIÓ INFORMATIVA SOBRE LA XYLELLA.

3.- DESIGNACIÓ FESTES LABORALS DE CARÀCTER LOCAL PER A L’ANY 2018.

4.- DONAR COMPTE DEL GRAU DE COMPLIMENT DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES.

5.- DONAR COMPTE DELS INFORMES LLEI MOROSITAT I PERIODE MITJÀ DE PAGAMENTS DEL 2º TRIMESTRE 2017.

6.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF.

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

8.- PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 24 de juliol de 2017.

 

 

l’Alcalde en funcions,

 

Alfonso Puigcerver Berenguer

 

 

 

Danses de Sant Jaume 2017

Danses de Sant Jaume 2017

| 18 juliol, 2017

Programa de Danses de Sant Jaume 2017

 

Divendres 21 juliol

10.00h Ball dels majorals i caps de dansa a la plaça d’Espanya i cercavila fins a la plaça del Convent.
10.15h Ball dels majorals i caps de dansa a la plaça del Convent, i després, trasllat de sant Jaume des de l’església del Convent fins a l’església de Sant Joan Baptista.
12.00h Ball dels majorals i caps de dansa a la casa del retor.
12.15h Cucanyes a la plaça del Convent.
17.30h Ball dels majorals i caps de dansa a l’Asil-Hospital.
19.00h Degustació a la plaça d’Espanya.
20.00h Teatre infantil El tresor de Benimassot, a la plaça del Convent.
23.00h Danses populars a la plaça d’Espanya amb la Colla l’Algar
01.00h Albaes a càrrec de l’Escola de Cant d’Estil de l’Alfàs.

 

Dissabte 22 juliol

10.00h Ball dels majorals i caps de dansa a la plaça d’Espanya i cercavila amb la dolçaina.
11.30h Ball en honor a la Mare de Déu de les Injúries a la capella del Convent.
12.00h Cucanyes a la plaça del Convent i Correguda del Gall: grups de 6 a 8 anys, i a partir de 9 anys.
17.30h Ball dels majorals i caps de dansa a l’Asil-Hospital.
19.00h Dansa infantil a la plaça d’Espanya amb la Colla El Pinyol.
19.30h Actuació del grup de danses La Faltriquera a la plaça d’Espanya amb la Colla El Pinyol.
23.00h Danses populars a la plaça d’Espanya amb la Rondalla de l’AAM.
01.00h Correfocs a càrrec de l’Associació Amics de la Cordà de Polop

 

Diumenge 23 juliol

10.00h Ball dels majorals i caps de dansa a la plaça d’Espanya i cercavila amb la dolçaina.
10.30h Missa en honor a sant Jaume.
11.30h Ball dels majorals i caps de dansa a la plaça d’Espanya, i després, trasllat de sant Jaume des de l’Església de Sant Joan Baptista a l’església del Convent.
12.00h Cucanyes a la plaça del Convent.
12.30h Ball dels majorals i caps de dansa a la casa del retor.
17.30h Ball dels majorals i caps de dansa a l’Asil-Hospital.
18.30h Partida de Calitx a la plaça del Convent.
20.00h Ball dels Bastonets d’Algemesí, a la plaça del Convent.
23.00h Danses populars a la plaça d’Espanya amb la Banda de Música La Primitiva de l’AAM.

 

Descarregar el cartell

Decarregar fullet

Presentació del llibre “Entre Moros, Cristianos y Cosarios”

Presentació del llibre “Entre Moros, Cristianos y Cosarios”

| 30 juny, 2017

Paella homenatge al nostre majors aquest diumenge en la Llar del Pensionista

Paella homenatge al nostre majors aquest diumenge en la Llar del Pensionista

| 29 juny, 2017

El CEAM (Llar del Pensionista) de Callosa acull aquest diumenge, 2 de juliol, una paella homenatge als nostres majors. L’esdeveniment està organitzat pel CEAM i subvencionat per la Regidoria de la Tercera Edat, que dirigeix Rosa Mari Savall.

 

Per a facilitar l’accés als majors, l’Ajuntament ha habilitat un autobús que els desplaçarà fins al CEAM. L’eixida serà a les 13.00 hores des de l’edifici Titànic i de la plaça del Convent. S’espera l’assistència d’unes 200 persones.

Obert el termini d’inscripció per al II Torneig de ‘Culepe’

Obert el termini d’inscripció per al II Torneig de ‘Culepe’

| 29 juny, 2017

Després de l’èxit de la seua primera edició, la Regidoria de Cultura tornarà a celebrar enguany un torneig de ‘Culepe’, un joc de naips de gran arrelament en Callosa d’en Sarrià. El torneig tindrà lloc el pròxim 25 de juliol, en la plaça del Convent, a partir de les 18.00 hores.

 

Els interessats a participar poden inscriure’s en la Casa de Cultura o a través del telèfon 96 588 09 46 fins al pròxim 21 de juliol. L’organització del torneig atorgarà tres premis als guanyadors.

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 28 juny, 2017

 

 

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 29 de juny de 2017 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

2.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 6/2017.

3.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

4.- AUTORITZAR LA COMPENSACIÓ DELS DEUTES DE LES OPERACIONS DE CRÈDIT INCLOSES EN EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017 AMB LA CAIXA DE CRÈDIT PROVINCIAL PER A COOPERACIÓ.

5.- MOCIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST.

6.- MOCIÓ RECORDATORI RECLAMANT AJUDES PER DESASTRES OCASIONATS PELS TEMPORALS.

7.- APROVACIÓ DEL PROJECTE “SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DE LA IMPULSIÓ MARGEVE-ONAER EN EL TERME MUNICIPAL DE CALLOSA D’EN SARRIÀ”, i SOL.LICITUT A CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL PER A QUE EXECUTE LES OBRES.

8.- SOL.LICITAR LA CONTINUACIÓ DELS EFECTES DEL SUMINISTRAMENT ELÈCTRIC, BAIX LES MATEIXES CLÀUSULES DE L’ACTUAL CONTRACTE DERIVAT EN MERCAT LLIURE, FINS QUE ES PROCEDIXCA A LA FORMALITZACIÓ DEL NOU CONTRACTE.

9.- MOCIÓ PER A LA PETICIÓ A GOOGLE ESPAÑA DE LA CORRECCIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE CALLOSA D’EN SARRIÀ EN GOOGLE MAPS.

10.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

11.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

12.- PRECS I PREGUNTES

En Callosa d’en Sarrià, a 23 de juny de 2017.

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori

Exposició Fi de Curs Escola d’Art Municipal

Exposició Fi de Curs Escola d’Art Municipal

| 14 juny, 2017

Casa de Cultura ‘Jaume Pastor Fluixà’. Del 15 al 30 de juny de 2017.

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 5 juny, 2017

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió extraordinària i urgent del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 5 de juny de 2017 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- APRECIACIÓ DE LA URGÈNCIA.

 

2.- MOCIÓ A PROPÒSIT DEL DOCUMENT D’ABAST EMÈS PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL I D’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL CORRESPONENT A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE CALLOSA D’EN SARRIÀ, DEL SECTOR ANÍBITS-MARGEQUIVIR.

 

 

En Callosa d’en Sarrià, a 1 de juny de 2017.

 

 

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 24 maig, 2017

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 25 de maig de 2017 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

2.- DECLARACIÓ DE LES FESTES DE SANT JAUME, COM A BÉ IMMATERIAL DE RELLEVÀNCIA LOCAL.

3.- MOCIÓ A FAVOR DEL TREN DE LA COSTA.

4.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 4/2017

5.- EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS Nº 1/2017.

6.- MOCIÓ D’UPYD CALLOSA D’EN SARRIÀ, PER A ADEQUACIÓ DE L’IMIVTNU ALS PRINCIPIS CONSTITUCIONALS TRIBUTARIS.

7.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT I PERIODE MITJÀ DE PAGAMENTS DEL 1er. TRIMESTRE DE 2017.

8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF.

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

9.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

10.-PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 19 de maig de 2017.

 

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori

NaturaEstiu 2017

NaturaEstiu 2017

| 22 maig, 2017

La Volta al món en 60 dies

Visita amb nosaltres els països del món, coneix la seua cultura, gastronomia, història amb els següents tallers:

  • Tallers dels països
  • Expressió corporal
  • Taller de ment activa
  • Taller de jocs tradicionals
  • Taller de psicomotricitat
  • Ludoteca
  • Excursions

 

Alumnes de 3 fins 12 anys

Preu 85€ per alumne/mes

Inscripcions: 22 de maig al 26 de juny

En AZIMUT Animación (C/ Colom, 3, 1er B)

Reunió informativa: 16 de juny a les 18:00 – Casa de Cultura de Callosa d’en Sarrià