• ca
  • es
Inici » Alcaldia

RSSCategoría: Alcaldia

La Conselleria de Medi ambient aprova el document d’abast del projecte turístic residencial Aníbits-Margequivir

La Conselleria de Medi ambient aprova el document d’abast del projecte turístic residencial Aníbits-Margequivir

| 27 abril, 2017

La Comissió d’Avaluació Ambiental, òrgan depenent de la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient i Desenvolupament Sostenible, ha aprovat aquest matí el document d’abast de l’estudi ambiental i territorial estratègic sobre la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Callosa d’en Sarrià, que inclou el projecte turístic residencial Anibits-Margequivir.

 

L’aprovació del document d’abast permet continuar amb la seua tramitació i, encara que l’aprovació introdueix restriccions en el projecte, sobretot en la seua afectació a zones declarades com a Lloc d’Interès Comunitari (LIC), constitueix un important avanç perquè el PGOU de Callosa d’en Sarrià puga finalment desbloquejar-se.

 

El procés de tramitació haurà de continuar ara amb la redacció de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i finalment amb la Memòria Ambiental. No obstant açò, l’alcalde de Callosa, Josep Saval, s’ha mostrat positiu ja que l’aprovació del document d’abast suposa “un important pas que obri el diàleg perquè Callosa puga créixer de forma estratègica a través d’un projecte que garanteix la sostenibilitat i el respecte al medi ambient”.

 

Cal destacar que la consideració del projecte com una acció de tipus estratègic per a la zona ha obligat a disposar d’informes addicionals, com el que es va encarregar a la secretària autonòmica de Turisme sobre el seu impacte turístic i econòmic, i uns altres com el de la Direcció general de Mobilitat que analitzen la gestió del futur augment de la població en el terme municipal. En aquest sentit, l’estratègia turística de la Comunitat Valenciana contempla aqueixa zona com a ubicació ideal per a projectes de turisme i golf.

 

El projecte compta amb el suport unànime de tota la Corporació Municipal formada pels socis de govern Compromís i PSOE i els grups de l’oposició (PP, UPyD i regidora no adscrita); així com per un majoritari recolzament de la societat civil que ha manifestat el seu suport fins i tot a través d’una campanya de signatures.

 

Per a la Corporació Municipal es tracta d’un projecte vital per al futur desenvolupament estratègic del poble ja que, d’una banda, contribuirà a la diversificació de la seua economia que portarà amb si la creació de llocs de treball, tant directes com indirectes, i obrirà la porta a un nou mercat turístic. D’altra banda, l’actuació urbanística podria millorar el dèficit en les comunicacions de la localitat i que s’aconseguira frenar la reculada poblacional que en els últims anys ha patit Callosa.

 

 

 

Els membres de la Corporació local insisteixen que el projecte Aníbits-Margequivir és una actuació turística pionera, respectuosa amb el medi ambient i integrada en el paisatge i també en el patrimoni etnològic de Callosa d’en Sarrià que tindrà un benefici incalculable per al futur del municipi.

 

 

L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià s’interessa per la política migratòria de les oficines Pangea

L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià s’interessa per la política migratòria de les oficines Pangea

| 27 abril, 2017

L’alcalde de Callosa d’en Sarrià, Josep Saval, va assistir ahir a una reunió a València presidida per la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, amb motiu del primer Fòrum Pangea.

 

En la reunió s’han presentat les Oficines d’Atenció a Persones Migrants Pangea, s’ha donat a conèixer un estudi sobre migració realitzat per la Universitat de València i s’han exposat les noves línies d’actuació i metodologia de treball en aquesta àrea per a aconseguir que la política migratòria siga homogènia a la Comunitat Valenciana.

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 25 abril, 2017


Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 27 d’abril de 2017 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

ORDRE DEL DIA
Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
2.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PROTECCIÓ ANIMAL.
3.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE RECOLLIDA I ACOLLIMENT D’ANIMALS ABANDONATS.
4.- MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT LA MARGINACIÓ DELS VALENCIANS I VALENCIANES EN ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2017.
5.- DECLARACIÓ DE LES DANSES DE SANT JAUME COM A FESTA D’NTERÉS TURÍSTIC LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
6.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF.
Control de la gestió dels demés òrgans de govern
7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.
8.-PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 21 d’abril de 2017.

l’Alcalde,

Josep Saval Gregori

 

El Consell Agrari acorda sol•licitar a la Generalitat ajudes per a condicionar diversos camins rurals

El Consell Agrari acorda sol•licitar a la Generalitat ajudes per a condicionar diversos camins rurals

| 6 abril, 2017

*En la reunió celebrada ahir es van abordar altres assumptes com la necessitat de rebaixar l’IRPF del nispro i els danys per les pluges, entre uns altres

El Consell Agrari Municipal es va reunir ahir a la vesprada en sessió extraordinària per a abordar diversos assumptes d’interès entre els quals destacaven les gestions realitzades per l’Ajuntament per a sol·licitar ajudes als diferents organismes supramunicipals per a pal·liar els danys patits pels temporals de pluges dels mesos de desembre i gener, així com l’adhesió del Consistori a la proposta de la Cooperativa Agrícola de Callosa d’en Sarrià per a exigir la reducció i adaptació de l’índex dels mòduls de l’IRPF del nispro.

 

En la trobada van estar presents l’alcalde, Josep Saval; la regidora d’Agricultura, Lumi Puigcerver; el regidor de Medi ambient i Serveis Tècnics, Alfonso Puigcerver; l’edil de UPyD, Mari Carmen Mascaró; el cap de la Policia Local, Juan Carlos Palacios; representants de la Cooperativa Agrícola Ruchey, de la Comunitat General de Regants, de la Unió de Llauradores i de l’Oficina Comarcal Agrària Marina Baixa.

 

Entre altres assumptes, el Consell Agrari va acordar sol·licitar a la Generalitat Valenciana una subvenció convocada per la Conselleria d’Agricultura per al condicionament de camins rurals, amb l’objectiu de facilitar als agricultors l’accés a les seues explotacions, augmentant amb açò la seguretat dels vials, tant per a les persones com per als vehicles que els transiten.

 

Entre els camins que es barallen per a incloure en el projecte, que haurà de remetre’s a la Conselleria abans del 22 d’abril, es troba el Pont de l’Asgoleja de Baix, el Camí de Micleta, el Camí del Pinar, el camí d’Onaer fins a la Creueta i el camí de Xirles a Callosa. Aquests camins es troben en un estat molt deteriorat, sobretot després de les últimes pluges patides, deixant a alguns d’ells pràcticament intransitables.

 

Les ajudes es destinaran a projectes amb un import màxim de 160.000 euros que seran subvencionats en un 60%, l’altre 40% ho assumiran els veïns o agricultors afectats pel vial, en cas de que s’accepte.

 

“Amb aquestes actuacions es pretén millorar la seguretat, la productivitat, la rendibilitat i la competitivitat dels agricultors”, ha assenyalat la regidora d’Agricultura, Lumi Puigcerver.

 

Els responsables municipals van informar a més en la reunió que les obres del Camí del Pla de la Cadena, que compten amb una subvenció de la Diputació d’Alacant de 2014, començaran a executar-se el pròxim 23 d’abril.

 

Altres propostes acordades

D’altra banda, l’Ajuntament va convenir realitzar un informe per a remetre-ho a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, davant la preocupació exposada pels representants dels agricultors callosins sobre la gran roca que va caure al riu el Castell de Guadalest en el mes de febrer i que pel que sembla s’està movent amb el consegüent perjudici per als terrenys adjacents.

 

En un altre ordre de coses, el Consell Agrari va acordar adherir-se a la proposta de la Cooperativa Agrícola de Callosa d’en Sarrià per a exigir al Govern Central la rebaixa permanent de l’índex dels mòduls d’IRPF del nispro. L’Ajuntament remetrà el document amb el suport de tot el Consell Agrari a la Conselleria d’Agricultura i al Ministeri d’Hisenda.

Les obres de la Font Major es perllongaran fins a finals de maig

Les obres de la Font Major es perllongaran fins a finals de maig

| 4 abril, 2017

L’alcalde de Callosa d’en Sarrià, Josep Saval, i el regidor de Serveis Tècnics, Alfonso Puigcerver, han visitat les obres en la conducció d’aigua de la Font Major, que va patir diversos desperfectes com a conseqüència dels temporals de pluges esdevinguts en els mesos de desembre i gener.

 

Les obres es van iniciar a principis del mes de febrer a càrrec dels Serveis Tècnics Municipals, donada la urgència que requeria la seua intervenció perquè puga utilitzar-se aquesta conducció alternativa per a proveir d’aigua potable al municipi, al costat de la conducció de la Font de la Renyinosa i el Pou d’Onaer. Aquestes dues últimes conduccions estan garantint actualment el subministrament, davant la inactivitat de la canonada principal del Margeve que es troba danyada també per les últimes pluges. No obstant açò, davant la gravetat dels danys que presentava la Font Major pel lliscament de terres patit, l’empresa pública TRAGSA es va fer càrrec dels treballs a mitjan febrer, gràcies a l’ajuda d’1,5 milions d’euros rebuda per la Conselleria d’Agricultura que contempla a més la reparació de la Bassa d’Onaer i diversos sistemes de regadiu del municipi.

 

Segons han informat responsables de la Conselleria, els treballs es perllongaran fins a finals del mes de maig. De moment, el trànsit del vial que comunica amb Guadalest al seu pas per la Font Major es troba regulat per un semàfor provisional i des de l’Ajuntament s’ha demanat paciència als usuaris. Així mateix, s’ha demanat a aquelles persones que transiten a peu aquest vial que no s’acosten a aquesta zona pel perill que representen les obres en aquest punt.

 

Les obres principalment consistiran en la reparació del lliscament del terraplè que cobria la volta de la canalització que proveeix d’aigua a la població des de la Bassa dels Peixets fins al carrer de la Font i el Poador municipal, i la posterior canalització. Els treballs es realitzaran sobre un tram de 25 metres aproximadament que discorre al costat de la carretera de Guadalest.

 

El pressupost de 2016 es tanca amb un romanent de tresoreria positiu de 2,2 milions

El pressupost de 2016 es tanca amb un romanent de tresoreria positiu de 2,2 milions

| 31 març, 2017

El Ple municipal va adonar ahir de la liquidació del pressupost de 2016 amb un romanent de tresoreria positiu de 2,2 milions d’euros. Un any més l’Ajuntament tanca els pressupostos amb un romanent de tresoreria positiu, gràcies a les mesures d’austeritat i estalvi que està duent a terme el nou equip de govern format per Compromís i PSOE.

 

Aquesta quantitat econòmica es destinarà a amortitzar el deute municipal i a inversions financerament sostenibles en compliment de la llei pressupostària del Govern Central que restringeix les actuacions a aquesta fi. Entre les actuacions que barreja l’Ajuntament es troben reparacions d’alguns dels danys ocasionats pel temporal de pluges del passat mes de gener i l’adquisició de comptadors intel·ligents d’aigua que s’instal·laran en el municipi per a controlar i estalviar en el subministrament d’aigua.

 

Altres mocions aprovades en Ple

Cal destacar que ahir també es va aprovar en Ple, amb els únics vots en contra del PP, una modificació de crèdit entre els quals es trobaven 400.000 euros que es destinaran a amortitzar deute, la qual disminuirà d’1,3 milions a 900.000 euros.

 

D’altra banda, en la sessió plenària d’ahir es van aprovar altres assumptes com és una moció per a sol·licitar a la Diputació d’Alacant ajudes per valor de 296.607,48 euros per a la reparació de tres vials públics que han patit danys per les pluges de gener. Es tracta del carrer de Plataners en la Urbanització de Santa Clara, el Camí de la Casella i el Camí dels Clots. Els tres vials han patit greus corriments de terres en els quals es fa urgent una actuació per a evitar majors danys i riscos en la seguretat dels usuaris donada la seua perillositat. La proposta va ser aprovada per unanimitat.

 

Igualment, el Ple va acordar per unanimitat exigir al Govern Central una rebaixa permanent dels mòduls d’IRPF que afecten a la nespra i que els càlculs dels mateixos tinguen com a referència l’exercici anterior i no els últims tres anys.

 

Un altre dels assumptes que es van aprovar en el Ple d’ahir va ser la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià. Una de les metes que s’havia proposat l’actual equip de govern en aquesta legislatura que ha culminat amb aquest acord plenari. El punt va ser aprovat amb els vots dels regidors del Govern local, mentre que els grups de l’Oposició es van abstenir.

 

També es va aprovar, amb els vots de l’equip de govern, una moció de suport al Dret Civil Valencià a través de la qual es demana la retirada dels recursos presentats pel Govern Central en el Tribunal Constitucional contra les lleis valencianes de Règim Econòmic Matrimonial Valencià, la llei de Custòdia Compartida i la d’Unions de fet. L’Ajuntament de Callosa se suma així a la reivindicació que promou l’Associació de Juristes Valencians (AJV).

Callosa d’en Sarrià reivindica el tancament de la central nuclear de Cofrents en 2021

Callosa d’en Sarrià reivindica el tancament de la central nuclear de Cofrents en 2021

| 31 març, 2017

El ple Municipal va aprovar ahir demanar al Govern “el tancament i desmantellament” de la central nuclear de Cofrents (València) quan finalitze l’actual període de pròrroga de funcionament, al març de 2021.

 

La moció, presentada per l’equip de govern (Compromís i PSOE), també reclama que no s’autoritze la construcció d’un magatzem temporal individualitzat de residus radioactius dins els terrenys de la central nuclear “per ser innecessari”, ja que aquesta infraestructura disposa de capacitat d’emmagatzematge suficient fins a la seua data de tancament en 2021. Així mateix, el document proposa instar al Govern a modificar el marc normatiu que ha paralitzat la implantació de les energies renovables. Segons resa la moció, es tracta de “fomentar, a nivell local, autonòmic i estatal, la instal·lació de mòduls solars per a calfar aigua, en substitució dels termos elèctrics, que s’amortitzen en 4 anys amb l’electricitat que estalvien”.

 

Igualment, el document demana l’eliminació definitiva de les portes giratòries, tant les que permeten endollar a ex membres del govern en les empreses elèctriques, com en bancs i altres empreses que puguen incidir en l’adreça de les polítiques estratègiques de l’Estat: l’energia, l’economia, la defensa, la seguretat, etc.

 

A través d’aquesta reclamació, l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià vol contribuir a la sostenibilitat planetària i deixar a les generacions futures models per a la millora de la conservació mediambiental.

 

La moció va comptar amb els vots a favor dels regidors de l’equip de govern, la regidora de UPyD i l’edil no adscrita. Els membres del grup municipal del PP es van abstenir.

 

L’Ajuntament signa un conveni amb l’Associació d’Amics de la Música per al desenvolupament de les seues activitats

L’Ajuntament signa un conveni amb l’Associació d’Amics de la Música per al desenvolupament de les seues activitats

| 30 març, 2017

L’alcalde de Callosa d’a Sarrià, Josep Saval, al costat de l’edil de Cultura, Francesc Guardiola, ha signat aquest matí un conveni de col·laboració amb l’Associació d’Amics de la Música, representada per la seua presidenta, Inmaculada Puigcerver, per al desenvolupament de les diferents activitats que realitzaran al llarg de l’any 2017.

 

Enguany l’Ajuntament ha incrementat en 1.000 euros la quantia que destina a l’entitat cultural a través d’aquest conveni anual amb un total de 38.000 euros. Així mateix, el Consistori continuarà cedint l’espai de la Casa de la Música per al desenvolupament de la seua activitat docent i cultural.

 

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 29 març, 2017

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 30 de març de 2017 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

2.- CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI I L’AJUNTAMENT DE CALLOSA D’EN SARRIÀ, PER AL FOMENT DE LA REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA, REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA.

3.- MOCIÓ SOL.LICITANT EL TANCAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTS.

4.- CLASIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TRESORERIA COM A LLOC RESERVAT A FUNCIONARIS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL.

5.- RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT D’ESTRUCTURA ORGÀNICA BÀSICA DE L’AJUNTAMENT DE CALLOSA D’EN SARRIÀ.

6.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 2/2017.

7.- REBAIXA DELS MÒDULS AGRÍCOLES DE L’I.R.P.F.

8.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA J.G.L. DE 22/03/2017, PEL QUE S’ACORDA SOL.LICITAR A L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER A EXECUTAR ACTUACIONS D’EMERGÈNCIA.

9.- MOCIÓ DE RECOLZAMENT AL DRET CIVIL VALENCIÀ DESPRÉS DE LES SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

10.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE L’EXERCICI 2016.

11.- DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI 2018-2020.

12.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

13.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

14.- PRECS I PREGUNTES

 

 

En Callosa d’en Sarrià, a 27 de març de 2017.

 

 

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori

 

 

 

 

 

Callosa d’en Sarrià sol•licitarà a la Diputació una ajuda de més de 290.000 euros per a la reparació urgent de tres vials públics

Callosa d’en Sarrià sol•licitarà a la Diputació una ajuda de més de 290.000 euros per a la reparació urgent de tres vials públics

| 28 març, 2017

*Els tres camins van patir corriments de terres greus pels temporals de pluges de gener i desembre

L’equip de govern de Callosa d’en Sarrià elevarà a Ple dijous que ve, 30 de març, una moció per a sol·licitar a la Diputació Provincial d’Alacant una ajuda per a la reparació urgent de tres vials públics: el carrer de Plataner en la Urbanització de Santa Clara, el Camí de la Casella i el Camí dels Clots.

 

Els tres vials van patir corriments de terres greus com a conseqüència dels temporals de pluges ocorreguts en el mes de desembre i gener i la seua inestabilitat suposa en l’actualitat un perill per als usuaris. Per açò, des del Consistori es considera d’extrema urgència l’actuació en els tres camins per a evitar riscos i que s’agreugen els danys, elevant per tant el cost de les actuacions.

 

L’actuació de major urgència es troba en el carrer de Platener, situada en la Urbanització Santa Clara, atés que és l’únic accés a 20 edificacions existents i a les quals no es té possibilitat d’arribar per un traçat alternatiu. Aquest vial s’ha desplaçat i enfonsat deixant un ample de pas de 3 metres molt inestable. L’enfonsament del carrer va provocar el trencament de les xarxes d’aigua potable, d’enllumenat públic i de la xarxa de baixa tensió. Aquests serveis s’han reposat de forma provisional, però necessitarien d’una actuació integral. De fet, l’Ajuntament ha avançat, donada la urgència dels desperfectes, uns 15.000 euros per a consolidar el carril del vial que ha quedat en peus per a evitar danys majors i que els veïns dels habitatges de la zona puguen accedir-hi.

 

El Camí de la Casella presenta també una inestabilitat en el ferm com a conseqüència del despreniment de terres del terraplé, que va provocar el tall de la CV-715 que es troba en una cota inferior. En l’actualitat solament és transitable un dels dos carrils de servei i en el cas de continuar els despreniments comportaria el tall total de vial, el tall de la CV-715 i uns danys molt superiors amb el consegüent augment del cost per a la seua posada en servei.

 

Igualment, el Camí dels Clots, situat en la zona de l’Algar, al costat de la carretera CV-7531 que dóna accés a les Fonts de l’Algar, també ha patit importants corriments de terres que han de resoldre’s com més prompte millor.

 

L’arquitecte municipal ha redactat les corresponents memòries per a dur a terme les actuacions de reparació en els tres vials amb un pressupost que ascendiria a un total de 296.607,48 euros.

 

L’alcalde de Callosa d’en Sarrià, Josep Saval, i el primer tinent d’alcalde i regidor de Serveis Tècnics, Alfonso Puigcerver, han visitat aquest matí el carrer de Plataner per a comprovar els treballs provisionals que està realitzant la brigada de Serveis Tècnics municipal per a consolidar part del vial i evitar majors danys.

 

Durant la visita el primer edil ha assenyalat que “a causa de l’elevat cost de les actuacions que s’han de realitzar, tant en aquest vial de la Urbanització Santa Clara, com en els altres dos camins, elevarem a Ple sol·licitar a la Diputació d’Alacant ajudes immediates per a la seua urgent reparació perquè hem d’evitar que els desperfectes s’agreugen i es multipliquen i tampoc desitgem haver de lamentar cap dany personal, ja que transitar per aquests vials és perillós”.

 

Per la seua banda, Alfonso Puigcerver ha incidit en la “urgència” d’intervenir en els tres vials. “Des de l’Ajuntament hem destinat 15.000 euros per a consolidar part del ferm en el carrer de Plataner, però és tan sols una actuació provisional perquè no podíem esperar més, no obstant açò, necessitem escometre un projecte integral que done una solució definitiva als veïns d’aquesta zona”.